MØTE 5. NOVEMBER 2014

Det kalles inn til møte i Forskerutdanningsutvalget, onsdag den 5. november 2014 kl. 10.00-11.30, i møterom 1005, Realfagbygget, 1. etasje.

Samledokument 05.11.2014

Innkalling og saksliste

Protokoll fra møtet 10. juni 2014


SAK I GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE


SAK II PROTOKOLL FRA MØTE 10.06.2014


SAK III ORIENTERINGER
a) Oversikt over opptak til ph.d.- programmet som er tatt opp ved instituttene og fakultetet i 2014 blir delt ut i møtet.

b) I perioden 01.01.-31.10.2014 har 54 kandidater fra MN-fakultetet disputert for ph.d.-graden. Det er levert inn 74 avhandlinger til bedømmelse i samme periode, én av disse vurderes for dr.philos.-graden. Måltallet for disputaser i 2014 er 75.

c) Orientering fra andre råd og utvalg.


Faste lenker: Forskningsutvalget http://www.uib.no/fa/arbeidsfelt/forskningsutvalget/sakslister


SAK 5/14 Forlengelse av status som forskerskole – The molecular and computational biology research school Vedtakssak

SAK 6/14 Status for opponenter og vurdering av habilitet Hva har skjedd den siste tiden? Diskusjonssak

SAK 7/14 Opptak til ph.d. i forbindelse med ansettelse Diskusjonssak

SAK 8/14 EVENTUELT


Lise Øvreås Leder


Eli Neshavn Høie Sekretær

Bergen, 28. oktober 2014 KRKA