MØTE 8. NOVEMBER 2019

kl. 1015-1200

Rom 1005, Realfagbygget 1. etasje (Fakultetsadministrasjon)


PROTOKOLL fra møte 18. oktober 2019


SAK 19/12
STUDIEPLANDENDRINGAR FOR STUDIEÅRET 2020/2021 OG VÅRSEMESTERET 2020 - Saksforelegg
Vedtakssak (Saksnr. 2019/8064)

VEDLEGG


SAK 19/13
EVENTUELT


ORIENTERINGSSAKER

  1. Endring i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger - nye krav til utdanningsfaglig kompetanse.
  2. "Språkpolitiske retningslinjer for UiB" vedtatt i Universitetsstyret 18. oktober. Retningslinjene omtales i en artikkel i På Høyden.
  3. Honours degree program - status. Muntlig orientering
  4. Studentrekruttering - prosjekter og planer. Muntlig orientering
  5. Orientering fra møte i Utdanningsutvalget. Muntlig orientering