MØTE xx. APRIL 2019

kl. 1015-1200

Rom 1005, Realfagbygget 1. etasje (Fakultetsadministrasjon)

[ Samledokument med alle saksforelegg uten vedlegg]


[ PROTOKOLL fra møte 29. oktober 2018]


SAK 19/1
[ SAKSTITTEL] - Saksforelegg
Vedtakssak (Saksnr. 2018/xxxx)

VEDLEGG

  1. Rapport

SAK 19/2
[ SAKSTITTEL] - Saksforelegg
Diskusjonssak (Saksnr. 2018/xxxx)

VEDLEGG

SAK 19/
EVENTUELT


ORIENTERINGSSAKER

  1. Orientering fra møte i Utdanningsutvalget. Muntlig orientering