MØTE xx. DESEMBER 2018

kl. 1015-1200

Rom 1005, Realfagbygget 1. etasje (Fakultetsadministrasjon)

[ PROTOKOLL fra møte 29. oktober 2018]


SAK 18/24
[ Programstyre for sivilingeniørprogrammene] - saksforelegg
Vedtakssak (Saksnr. 2018/xxx)

Vedlegg

  • [ vedlegg]


SAK 18/25
EVENTUELT


ORIENTERINGSSAKER

  1. Orientering fra møte i Utdanningsutvalget. Muntlig orientering