Masterstudium

Fra matnat
Hopp til: navigasjon, søk

På denne siden vil en finne lenker til relevante nettsteder, dokumenter osv. angående masterstudium. Ta gjerne kontakt dersom du har kommentarer til siden, eller forslag til lenker som bør finnes her (ingrid.solhoy@mnfa.uib.no).


Reglement

- UiBs grads- og studiereglement - Kap. 5 omhandler ”Grader”

- Utfyllende regler for gradsstudier ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

- Supplementary regulations for degree studies at the Faculty of Mathematics and Natural Sciences Passed 18/06/03, last modified 17/3/16

- Bruk av intern og ekstern sensor ved mastereksamen - Brev fra fakultetet - Utdrag fra utfyllende regler ved MN

- Etiske retningslinjer for relasjonen mellom veileder og student eller kandidat - Fastsatt av universitetsstyret 31.5.2012

- Ethical guidelines for relations between supervisors and students or candidates - Determined by the University Board on 31.05.2012


- MN-reglementet – tolkning og praksis

- Levering av masteroppgaver – betaling av semesteravgift når avsluttende eksamen er påfølgende semester

- Varsel om terminering av studierett - Forslag til varselbrev som bør sendes til masterkandidater med manglende progresjon.


Konfidensielle masteroppgaver

- Klausulering av masteroppgaver - retningslinjer for avsluttende muntlig eksamen (vedtak i studiestyre, jan. 2010)

- Fra Regelsamlingen: Innsynsforbud i og klausulering av mastergrads- og doktorgradsoppgaver ved Universitetet i Bergen Vedtatt av Universitetsstyret 15.09.05

- Skjema for klausuleringsavtale - Forslag til en enkel avtale mellom student og institutt

- Taushetserklæring - Forslag til skjema for taushetserklæring for publikum under presentasjon av en klausulert masteroppgave

- Klausuleringsavtale mellom UiB (UB) og student


Masteravtaler

Instituttene kan gjøre lokale tilpasninger.


o Masteravtale: hele dokumentet Word-versjon, PDF - DEL 1 (masteravtale)- DEL 2 (veiledningsavtale) - DEL 3 (milepælsplan)

o Master Agreement: hele dokumentet Word-versjon, PDF - PART 1 (Master Agreement) - PART 2 (Supervisor Agreement) - PART 3 (Milestone Plan)

o Eksempler for avtaler med eksterne aktører: NTNU-standardavtale om utføring av masteroppgave i samarbeid med ekstern virksomhet, Avtale med Christian Michelsen Research CMR

Økonomisk støtte

o Legater, fond og forsikringsordninger


Masterstudenter har rett på økonomisk støtte for feltarbeid og faglige reiser. Reise- og seminarstøtte for masterstudenter ligger i instituttenes budsjett.

Søknadsskjema og retningslinjer er kun veiledende og kan endres etter instituttenes behov.

Reisestøtte

o Søknadsskjema norsk - engelsk

o Retningslinjer norsk - engelsk

o Tildelingsbrev norsk - [ engelsk]

o Oppgjørskjema norsk - engelsk

o Samledokument reisestøtte norsk engelsk: Søknadsskjema - retningslinjer - oppgjørsskjema


Støtte til seminar og konferanse

o Søknadsskjema norsk - engelsk

o Retningslinjer norsk - engelsk

o Tildelingsbrev norsk - [ engelsk]

o Oppgjørskjema norsk - engelsk

o Samledokument seminarstøtte norsk engelsk: Søknadsskjema - retningslinjer - oppgjørsskjema


Masterinnlevering og mastereksamen

- Kvalitetssikring av masterstudenter i avslutningsfasen

- Kontroll av oppnådd bachelorgrad ved opptak eller ved avslutting av mastergrad

- Rydde utdanningsplan på master

- Godkjenning av utdanningsplan på master

- Ta ut masterprotokoll

- Elektronisk innlevering av oppgaven - Infowiki fra UA

- Adresseskjema mastervitnemål


Retningslinjer for bedømming av masteroppgaver

- Retningslinjer for bedømming av masteroppgaver i MNT-fagene Infoside med lenker til alle relevante dokumenter.

- Sensorveiledning for masteroppgaver "Ny ordning" gjelder for studenter som er tatt opp til 2-årige masterprogram eller det 4. året i et 5-årig integrert masterprogram høsten 2012 eller senere. Instituttene kan gjøre lokale tilpasninger (se også ePhorte 2011/13600-14).


Instituttenes nettsider om masterstudiet

- Geofysisk institutt

- Institutt for biologi

- Institutt for fysikk og teknologi

- Institutt for geovitenskap - ledige masteroppgaver

- Institutt for informatikk - ledige masteroppgaver

- Kjemisk institutt

- Matematisk institutt

- Molekylærbiologisk institutt


Nyttige FS-rapporter

- For statistikk, planlegging, kvalitetssikring og rapportering (under construction)