Organisasjonene at mnfa.uib.no

Akademikerne

Forskerforbundet

NTL

Parat

Anne Marit Skarsbø, likestillingsrådgiver