Postkasser at mnfa.uib.no

Matematisk institutt

Institutt for informatikk

Institutt for fysikk og teknologi

Kjemisk institutt

Molekylærbiologisk institutt

Geofysisk institutt

Institutt for geovitenskap

Institutt for biologi

Senter for geobiologi

Senter for klimadynamikk