Programsensorordning

Handbok for kvalitetssikring av universitetsstudia - Revidert utgave juni 2013

Programsensorordning ved UiB


Programsensorordning ved MatNat

Programsensur - studiestyrets vedtak - vedtatt februar 2005

Programsensoravtale - veiledende skjema

Oversikt over programsensorer ved MN - per vår 2010


Internt seminar - Erfaringer med programsensorordningen

Program til seminaret 14. juni 2010

Programsensorordning - Historikk og status ved MN våren 2010 - Materiale til internseminar om programsensorordning