Skjema - personal

Vi vil gjøre oppmerksom på at noen av skjemaene ligger på intranett, disse er merket "lenke til intranett". For å få tilgang til disse skjemaene må man være pålogget intranett.


Søknad om fødselspermisjon

Søknad om fødselspermisjon - norsk versjon

Application for maternity/paternity leave

Søknad om permisjon ved fødsel eller adopsjon - lenke til intranett (lagt inn som eksempel på lenke til intranett)

Lenke til NAV-skjema Avtale om gradert uttak/utsettelse av foreldrepenger


Tilsetting

Skjema ved tilsetting i eksterntfinansiert virksomhet

Bekreftet tiltredelse