Studiehåndbøker

Studiehåndbøker - aktuelle

Studiehåndbøker - arkiv


Rutine for å hente ut emnebeskrivelser fra FS

Studieelementer --> Bilder --> Emneinfo --> fyll ut emnekode, termin og språk --> hent data --> trykk på "vis samlet" (knapp øverst til høyre i bildet)