Forskjell mellom versjoner av «Økonomisystem ved UiB»

Linje 11: Linje 11:
  
 
[https://faktura.uib.no/tc/logout.asp?actionid=700&docid=E24F1E787D1940829341B8C2F&PostingHeight=242&InvoiceListHeight=297&archiveimageheight=&ImageWidth=1201 Basware IP]
 
[https://faktura.uib.no/tc/logout.asp?actionid=700&docid=E24F1E787D1940829341B8C2F&PostingHeight=242&InvoiceListHeight=297&archiveimageheight=&ImageWidth=1201 Basware IP]
 +
 +
 +
'''Økonomisystemet Oracle (OAPRD)'''
 +
<br />Budsjetteringsverktøyet ADI og prosjektmodulen PA finnes begge via innlogging i Oracle.
 +
 +
Brukerveiledning for ADI finnes [http://ekstern.filer.uib.no/okonomi/Brukerdokumentasjon/ADI/ADI_budsjettlasting.pdf her]
 +
 +
[https://adm.uib.no/RDWeb/Pages/en-US/login.aspx Oracle]

Revisjonen fra 7. nov. 2014 kl. 15:01

Bestillingssystem (Basware PM)
Gå til innkjøpsportalen for mer informasjon om innkjøp ved UiB. Her finnes blant annet informasjon om rammeavtaler og link til brukerassistanse.

Brukerveiledning finnes her

Basware PM


Inngående fakturabehandling (Basware IP)
Brukerveiledning finnes her

Basware IP


Økonomisystemet Oracle (OAPRD)
Budsjetteringsverktøyet ADI og prosjektmodulen PA finnes begge via innlogging i Oracle.

Brukerveiledning for ADI finnes her

Oracle