Forskjell mellom versjoner av «Budsjett»

 
(14 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 1: Linje 1:
 +
== Budsjett 2016 ==
 +
 +
Fakultetets budsjett for 2016 vart vedtatt av fakultetsstyret i møte 10. desember 2015.
 +
 +
[http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/78-budsjett_2016._forslag_til_rammetildeling_til_institutter_og_enheter.pdf Fakultetsstyresak 78/15. Budsjett 2016. Forslag til rammetildeling til institutter og enheter]
 +
 +
=== Sjekkliste for budsjettering i GL og budsjettpresentasjoner ===
 +
----
 +
 +
[[Media:Sjekkliste_for_budsjettering_i_GL_2016.docx|Sjekkliste for budsjettering i GL 2016]]
 +
 +
===== Budsjettpresentasjoner 2016 =====
 +
 +
[[Media:Budsjettforum_16._desember_2015.pdf|Presentasjon fra budsjettforum 16. desember 2015]]
 +
 +
[[Media:Budsjettrapport_OF.ppt|Fremgangsmåte for generering av budsjettrapport i OF]]
 +
 +
 +
Husk å kontroller budsjettet før de sender melding til fakultetet om at det er klart for lasting til B3, ved å følgje framgangsmåten vist i presentasjonen under og sjekkliste for budsjettering i GL:
 +
 +
[[Media:KONTROLL_AV_BUDSJETT.pdf|Fremgangsmåte for kontroll av B4 etter lasting]]
 +
 +
 
=== Maler for budsjettering i GL ===
 
=== Maler for budsjettering i GL ===
 +
----
  
 
Maler for budsjettering utarbeidet av Økonomiavdelingen finnes her: [http://www.uib.no/foransatte/17339/budsjettering Budsjettering]
 
Maler for budsjettering utarbeidet av Økonomiavdelingen finnes her: [http://www.uib.no/foransatte/17339/budsjettering Budsjettering]
Linje 5: Linje 29:
 
Fakultetet utarbeider hvert år egne maler for budsjettering, med utgangspunkt i malene fra Økonomiavdelingen.
 
Fakultetet utarbeider hvert år egne maler for budsjettering, med utgangspunkt i malene fra Økonomiavdelingen.
  
===== Maler for budsjettering av fastlønn 2015 =====
+
 
[[Media:Mal Fastlønnsbudsjett 2015 GB.xlsx|Mal Fastlønnsbudsjett GB]]
+
===== Maler for budsjettering av fastlønn 2016 =====
 +
 
 +
[[Media:Mal_fastlønnsbudsjett_2016_GB.xlsx|Mal Fastlønnsbudsjett GB]]
 +
 
 +
 
 +
TDI-modellen er implementert ved UiB, og fra 2015 skal det budsjetteres med indirekte kostnader etter TDI-modellen for eksternfinansierte prosjekter der TDI-modellen ble lagt til grunn ved utarbeiding av søknadsbudsjettet. Fakultetet har utarbeidet et sett med maler for budsjettering i fastlønn i BOA med 40 % kostnadsoverhead og et sett med maler der indirekte kostnader beregnes etter TDI-modellen. Som tidligere, er det også utarbeidet separate maler for bidrag og oppdrag, siden bidragsprosjekter ofte inkluderer egenfinansiering, mens oppdragsprosjekter skal være fullfinansierte.
 +
 
 +
 
 +
''Maler med 40 % kostnadsoverhead:''
 +
 
 +
[[Media:Mal_fastlønnsbudsjett_2016_Bidrag.xlsx|Mal Fastlønnsbudsjett Bidrag]]
 +
 
 +
[[Media:Mal_fastlønnsbudsjett_2016_Oppdrag.xlsx|Mal Fastlønnsbudsjett Oppdrag]]
 +
 
 +
 
 +
''Maler med indirekte kostnader beregnet etter TDI-modellen:''
 +
 
 +
[[Media:Mal_fastlønnsbudsjett_2016_Bidrag_TDI.xlsx|Mal Fastlønnsbudsjett Bidrag (TDI)]]
 +
 
 +
[[Media:Mal_fastlønnsbudsjett_2016_Oppdrag_TDI.xlsx|Mal Fastlønnsbudsjett Oppdrag (TDI)]]
 +
 
 +
 
 +
===== Maler for budsjettering i B3 2016 - FORELØPIGE VERSJONAR =====
 +
 
 +
[[Media:B3_Mal_2016.xlsx|B3 Mal 2016]]
 +
 
 +
[[Media:B3_Mal_2016_med_kontrollpivot.xlsx|B3 Mal 2016 med kontrollpivot]]
 +
 
 +
[[Media:B3_Mal_BOA_2016_med_kontrollpivot.xlsx|B3 Mal BOA 2016 med kontrollpivot]]
 +
 
 +
 
 +
 
 +
===== Skjema for endring i B3 =====
 +
Om det er behov for å gjøre endringer i budsjettet utover i året, fylles [[Media:Mal for endringer i B3 2015.xlsx|skjema for endring i B3]] ut, og sendes til okonomi@mnfa.uib.no.
 +
For å se når fakultetet har anledning til å oppdatere B3, se rapporteringskalender, som finnes [https://wiki.uib.no/matnat/index.php/Regnskapsrapportering her].
 +
 
 +
 
 +
 
 +
'''Merk at beløp i budsjettet minimum skal rundes av til hele 100. Om summen av avrundet beløp per måned ikke stemmer med avrundet beløp på årsbasis, skal det justeres i desember.'''
 +
 
 +
 
 +
Budsjettet legges inn i økonomisystemet ved hjelp av budsjetteringsverktøyet ADI. For mer informasjon om ADI, se [https://wiki.uib.no/matnat/index.php/%C3%98konomisystem_ved_UiB økonomisystem ved UiB]
 +
 
 +
Det er kun fakultetet som har anledning til å gjøre endringer i B3. Instituttene legger sine budsjetter inn i B4, fakultetet kontrollerer og laster over i B3.

Nåværende revisjon fra 16. des. 2015 kl. 16:17

Budsjett 2016

Fakultetets budsjett for 2016 vart vedtatt av fakultetsstyret i møte 10. desember 2015.

Fakultetsstyresak 78/15. Budsjett 2016. Forslag til rammetildeling til institutter og enheter

Sjekkliste for budsjettering i GL og budsjettpresentasjoner


Sjekkliste for budsjettering i GL 2016

Budsjettpresentasjoner 2016

Presentasjon fra budsjettforum 16. desember 2015

Fremgangsmåte for generering av budsjettrapport i OF


Husk å kontroller budsjettet før de sender melding til fakultetet om at det er klart for lasting til B3, ved å følgje framgangsmåten vist i presentasjonen under og sjekkliste for budsjettering i GL:

Fremgangsmåte for kontroll av B4 etter lasting


Maler for budsjettering i GL


Maler for budsjettering utarbeidet av Økonomiavdelingen finnes her: Budsjettering

Fakultetet utarbeider hvert år egne maler for budsjettering, med utgangspunkt i malene fra Økonomiavdelingen.


Maler for budsjettering av fastlønn 2016

Mal Fastlønnsbudsjett GB


TDI-modellen er implementert ved UiB, og fra 2015 skal det budsjetteres med indirekte kostnader etter TDI-modellen for eksternfinansierte prosjekter der TDI-modellen ble lagt til grunn ved utarbeiding av søknadsbudsjettet. Fakultetet har utarbeidet et sett med maler for budsjettering i fastlønn i BOA med 40 % kostnadsoverhead og et sett med maler der indirekte kostnader beregnes etter TDI-modellen. Som tidligere, er det også utarbeidet separate maler for bidrag og oppdrag, siden bidragsprosjekter ofte inkluderer egenfinansiering, mens oppdragsprosjekter skal være fullfinansierte.


Maler med 40 % kostnadsoverhead:

Mal Fastlønnsbudsjett Bidrag

Mal Fastlønnsbudsjett Oppdrag


Maler med indirekte kostnader beregnet etter TDI-modellen:

Mal Fastlønnsbudsjett Bidrag (TDI)

Mal Fastlønnsbudsjett Oppdrag (TDI)


Maler for budsjettering i B3 2016 - FORELØPIGE VERSJONAR

B3 Mal 2016

B3 Mal 2016 med kontrollpivot

B3 Mal BOA 2016 med kontrollpivot


Skjema for endring i B3

Om det er behov for å gjøre endringer i budsjettet utover i året, fylles skjema for endring i B3 ut, og sendes til okonomi@mnfa.uib.no. For å se når fakultetet har anledning til å oppdatere B3, se rapporteringskalender, som finnes her.


Merk at beløp i budsjettet minimum skal rundes av til hele 100. Om summen av avrundet beløp per måned ikke stemmer med avrundet beløp på årsbasis, skal det justeres i desember.


Budsjettet legges inn i økonomisystemet ved hjelp av budsjetteringsverktøyet ADI. For mer informasjon om ADI, se økonomisystem ved UiB

Det er kun fakultetet som har anledning til å gjøre endringer i B3. Instituttene legger sine budsjetter inn i B4, fakultetet kontrollerer og laster over i B3.