Forskjell mellom versjoner av «Budsjett»

Linje 1: Linje 1:
 
=== Maler for budsjettering i GL ===
 
=== Maler for budsjettering i GL ===
 +
----
  
 
Maler for budsjettering utarbeidet av Økonomiavdelingen finnes her: [http://www.uib.no/foransatte/17339/budsjettering Budsjettering]
 
Maler for budsjettering utarbeidet av Økonomiavdelingen finnes her: [http://www.uib.no/foransatte/17339/budsjettering Budsjettering]
 
+
<br />Fakultetet utarbeider hvert år egne maler for budsjettering, med utgangspunkt i malene fra Økonomiavdelingen.
Fakultetet utarbeider hvert år egne maler for budsjettering, med utgangspunkt i malene fra Økonomiavdelingen.
 
  
 
===== Maler for budsjettering av fastlønn 2015 =====
 
===== Maler for budsjettering av fastlønn 2015 =====
 
[[Media:Mal Fastlønnsbudsjett 2015 GB.xlsx|Mal Fastlønnsbudsjett GB]]
 
[[Media:Mal Fastlønnsbudsjett 2015 GB.xlsx|Mal Fastlønnsbudsjett GB]]
 +
 +
 +
TDI-modellen er under implementering ved UiB, og i 2015 skal det budsjetteres med indirekte kostnader etter TDI-modellen for eksternfinansierte prosjekter der TDI-modellen ble lagt til grunn ved utarbeiding av søknadsbudsjettet. Fakultetet har utarbeidet et sett med maler for budsjettering i fastlønn i BOA med 40 % kostnadsoverhead og et sett med maler der indirekte kostnader beregnes etter TDI-modellen.
 +
 +
 +
''Maler med 40 % kostnadsoverhead:''
 +
 +
[[Media:Mal Fastlønnsbudsjett 2015 Bidrag.xlsx|Mal Fastlønnsbudsjett Bidrag]]
 +
 +
[[Media:Mal Fastlønnsbudsjett 2015 Oppdrag.xlsx|Mal Fastlønnsbudsjett Oppdrag]]
 +
 +
 +
''Maler med indirekte kostnader beregnet etter TDI-modellen:''
 +
 +
[[Media:Mal Fastlønnsbudsjett 2015 Bidrag TDI.xlsx|Mal Fastlønnsbudsjett Bidrag (TDI)]]
 +
 +
[[Media:Mal Fastlønnsbudsjett 2015 Oppdrag TDI.xlsx|Mal Fastlønnsbudsjett Oppdrag (TDI)]]

Revisjonen fra 4. nov. 2014 kl. 16:19

Maler for budsjettering i GL


Maler for budsjettering utarbeidet av Økonomiavdelingen finnes her: Budsjettering
Fakultetet utarbeider hvert år egne maler for budsjettering, med utgangspunkt i malene fra Økonomiavdelingen.

Maler for budsjettering av fastlønn 2015

Mal Fastlønnsbudsjett GB


TDI-modellen er under implementering ved UiB, og i 2015 skal det budsjetteres med indirekte kostnader etter TDI-modellen for eksternfinansierte prosjekter der TDI-modellen ble lagt til grunn ved utarbeiding av søknadsbudsjettet. Fakultetet har utarbeidet et sett med maler for budsjettering i fastlønn i BOA med 40 % kostnadsoverhead og et sett med maler der indirekte kostnader beregnes etter TDI-modellen.


Maler med 40 % kostnadsoverhead:

Mal Fastlønnsbudsjett Bidrag

Mal Fastlønnsbudsjett Oppdrag


Maler med indirekte kostnader beregnet etter TDI-modellen:

Mal Fastlønnsbudsjett Bidrag (TDI)

Mal Fastlønnsbudsjett Oppdrag (TDI)