Forskjell mellom versjoner av «Budsjett»

Linje 24: Linje 24:
  
 
[[Media:Mal Fastlønnsbudsjett 2015 Oppdrag TDI.xlsx|Mal Fastlønnsbudsjett Oppdrag (TDI)]]
 
[[Media:Mal Fastlønnsbudsjett 2015 Oppdrag TDI.xlsx|Mal Fastlønnsbudsjett Oppdrag (TDI)]]
 +
 +
 +
===== Skjema for endring i B3 =====
 +
Om det er behov for å gjøre endringer i budsjettet utover i året, fylles [[Media:Mal for endringer i B3 2015.xlsx|skjema for endring i B3]] ut, og sendes til okonomi@mnfa.uib.no.
 +
For å se når fakultetet har anledning til å oppdatere B3, se rapporteringskalender, som finnes [https://wiki.uib.no/matnat/index.php/Regnskapsrapportering her].
  
  

Revisjonen fra 4. nov. 2014 kl. 16:48

Maler for budsjettering i GL


Maler for budsjettering utarbeidet av Økonomiavdelingen finnes her: Budsjettering
Fakultetet utarbeider hvert år egne maler for budsjettering, med utgangspunkt i malene fra Økonomiavdelingen.

Maler for budsjettering av fastlønn 2015

Mal Fastlønnsbudsjett GB


TDI-modellen er under implementering ved UiB, og i 2015 skal det budsjetteres med indirekte kostnader etter TDI-modellen for eksternfinansierte prosjekter der TDI-modellen ble lagt til grunn ved utarbeiding av søknadsbudsjettet. Fakultetet har utarbeidet et sett med maler for budsjettering i fastlønn i BOA med 40 % kostnadsoverhead og et sett med maler der indirekte kostnader beregnes etter TDI-modellen. Som tidligere, er det også utarbeidet separate maler for bidrag og oppdrag, siden bidragsprosjekter ofte inkluderer egenfinansiering, mens oppdragsprosjekter skal være fullfinansierte.


Maler med 40 % kostnadsoverhead:

Mal Fastlønnsbudsjett Bidrag

Mal Fastlønnsbudsjett Oppdrag


Maler med indirekte kostnader beregnet etter TDI-modellen:

Mal Fastlønnsbudsjett Bidrag (TDI)

Mal Fastlønnsbudsjett Oppdrag (TDI)


Skjema for endring i B3

Om det er behov for å gjøre endringer i budsjettet utover i året, fylles skjema for endring i B3 ut, og sendes til okonomi@mnfa.uib.no. For å se når fakultetet har anledning til å oppdatere B3, se rapporteringskalender, som finnes her.


Merk at beløp i budsjettet minimum skal rundes av til hele 100. Om summen av avrundet beløp per måned ikke stemmer med avrundet beløp på årsbasis, skal det justeres i desember.


Flere budsjettmaler for 2015 kommer...