Forskjell mellom versjoner av «Budsjett»

Linje 1: Linje 1:
=== Sjekkliste for budsjettering i GL ===
+
=== Sjekkliste for budsjettering i GL og budsjettpresentasjoner ===
 
----
 
----
  
 
[[Media:Sjekkliste_budsjettering.pdf|Sjekkliste for budsjettering i GL 2015]]
 
[[Media:Sjekkliste_budsjettering.pdf|Sjekkliste for budsjettering i GL 2015]]
  
 +
===== Budsjettpresentasjoner 2015 =====
 +
 +
[[Media:Budsjettforum_16._desember_2014.ppt|Presentasjon fra budsjettforum 16. desember 2014]]
 +
 +
[[Media:Budsjettrapport_OF.ppt|Fremgangsmåte for generering av budsjettrapport i OF]]
  
  

Revisjonen fra 8. jan. 2015 kl. 17:05

Sjekkliste for budsjettering i GL og budsjettpresentasjoner


Sjekkliste for budsjettering i GL 2015

Budsjettpresentasjoner 2015

Presentasjon fra budsjettforum 16. desember 2014

Fremgangsmåte for generering av budsjettrapport i OF


Maler for budsjettering i GL


Maler for budsjettering utarbeidet av Økonomiavdelingen finnes her: Budsjettering
Fakultetet utarbeider hvert år egne maler for budsjettering, med utgangspunkt i malene fra Økonomiavdelingen.


Maler for budsjettering av fastlønn 2015

Mal Fastlønnsbudsjett GB


TDI-modellen er under implementering ved UiB, og i 2015 skal det budsjetteres med indirekte kostnader etter TDI-modellen for eksternfinansierte prosjekter der TDI-modellen ble lagt til grunn ved utarbeiding av søknadsbudsjettet. Fakultetet har utarbeidet et sett med maler for budsjettering i fastlønn i BOA med 40 % kostnadsoverhead og et sett med maler der indirekte kostnader beregnes etter TDI-modellen. Som tidligere, er det også utarbeidet separate maler for bidrag og oppdrag, siden bidragsprosjekter ofte inkluderer egenfinansiering, mens oppdragsprosjekter skal være fullfinansierte.


Maler med 40 % kostnadsoverhead:

Mal Fastlønnsbudsjett Bidrag

Mal Fastlønnsbudsjett Oppdrag


Maler med indirekte kostnader beregnet etter TDI-modellen:

Mal Fastlønnsbudsjett Bidrag (TDI)

Mal Fastlønnsbudsjett Oppdrag (TDI)


Maler for budsjettering i B3 2015

B3 Mal 2015

B3 Mal 2015 med kontrollpivot

B3 Mal BOA 2015 med kontrollpivot


Skjema for endring i B3

Om det er behov for å gjøre endringer i budsjettet utover i året, fylles skjema for endring i B3 ut, og sendes til okonomi@mnfa.uib.no. For å se når fakultetet har anledning til å oppdatere B3, se rapporteringskalender, som finnes her.


Merk at beløp i budsjettet minimum skal rundes av til hele 100. Om summen av avrundet beløp per måned ikke stemmer med avrundet beløp på årsbasis, skal det justeres i desember.


Budsjettet legges inn i økonomisystemet ved hjelp av budsjetteringsverktøyet ADI. For mer informasjon om ADI, se økonomisystem ved UiB

Det er kun fakultetet som har anledning til å gjøre endringer i B3. Instituttene legger sine budsjetter inn i B4, fakultetet kontrollerer og laster over i B3.