Forskjell mellom versjoner av «Eksamen»

Fra matnat
Hopp til: navigasjon, søk
(New page: Klageprotokoll i FS)
 
 
(117 mellomliggende revisjoner av 5 brukere er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
[[Klageprotokoll i FS]]
+
== Samleside for eksamensadministrasjon ==
 +
 
 +
 
 +
'''Alle rutiner og dokument på denne sida er no flytta til Mitt UiB.
 +
 
 +
Oppdaterte rutiner fins i emnet "Studieadministrativ handbok - MN"'''
 +
 
 +
 
 +
== '''Klage på karakterfastsetting''' ==
 +
 
 +
[Rutine for behandling av klage på karakterfastsetting]
 +
 
 +
[https://wiki.uib.no/matnat/images/c/cf/Registre_klage_p%C3%A5_karakterfastsetting_i_FS.pdf Registrere klage i FS]
 +
 
 +
[https://wiki.uib.no/matnat/images/d/db/Saksbehandling_av_klager_p%C3%A5_karakterfastsetting.pdf Saksbehandling av klager på karakterfastsetting]
 +
 
 +
[https://wikihost.uib.no/matnat/images/0/0a/Retningslinjer_for_behandling_av_sensurklager.pdf Retningslinjer for behandling av sensurklager]
 +
 
 +
[https://wiki.uib.no/matnat/images/e/e8/Nye_rutiner_for_sensurskjema_ved_klage_-_NY.pdf Klageprotokoll i FS]
 +
 
 +
 
 +
== '''Rutinebeskrivelser''' ==
 +
 
 +
[https://mitt.uib.no/courses/2816/pages/rutiner-for-behandling-av-vurderingsprotokoller?module_item_id=26338 Rutiner for behandling av vurderingsprotokoller]
 +
 
 +
[https://wiki.uib.no/matnat/images/a/a4/Masterprotokoll_fra_FS_-_oppdatert_2019.pdf Masterprotokoll fra FS]
 +
 
 +
[https://mitt.uib.no/courses/2816/pages/masterinnlevering-i-studentweb?module_item_id=18503 Rutinebeskrivelse for administrative - klargjøring for masterinnlevering i FS]
 +
 
 +
Veiledning Innlevering av masteroppgaver for studenter
 +
[https://mitt.uib.no/courses/4258/pages/student-masterinnlevering-i-studentweb NORSK] og [https://mitt.uib.no/courses/4258/pages/student-submit-masters-thesis-in-studentweb ENGELSK]
 +
 
 +
[https://wikihost.uib.no/matnat/images/4/4d/Filtrere_p%C3%A5_emner_i_Vurd.protdoc.pdf Filtrere emner i Vurderingsprotokoll]
 +
 +
[https://wiki.uib.no/matnat/images/0/0f/Master_og_bachelor_-_melde_i_spesialpensum_uten_kandidatnummer.pdf Spesialpensum bachelor og master - melde opp og ta ut protokoll]
 +
 
 +
[https://wiki.uib.no/matnat/images/6/6f/Legge_inn_trekkfrist_og_eksamensperiode_i_Fs.pdf Registrere trekkfrist og eksamensperiode i FS]
 +
 
 +
[https://wikihost.uib.no/matnat/images/0/09/Endring_av_sensur_-_protokoll.pdf Endring av sensur - protokoll]
 +
 
 +
[https://wiki.uib.no/matnat/images/8/8b/Registrere_fritak_for_forkunnskapskrav_-_i_Godkjenningssak.pdf Registrere fritak for forkunnskapskrav]
 +
 
 +
[https://wiki.uib.no/matnat/images/a/a7/Rutine_for_registrering_av_vurderingsprotokoller_og_overf%C3%B8ring_av_sensur_i_FS.pdf Rutine for registrering av vurderingsprotokoller og overføring av sensur i Fs oppdatert 7 mars 2017]
 +
 
 +
[https://wiki.uib.no/matnat/images/1/1e/Rutine_registrere_emne_utg%C3%A5r_og_overf%C3%B8re_til_protokoll.pdf Rutine registrere emne som utgår og overføre til protokoll]
 +
 
 +
[https://wiki.uib.no/matnat/images/4/48/Registrering_av_papirbaserte_eksamensprotokoller_i_ePhorte.pdf Rutine for registrering av papirbaserte eksamensprotokoller i ePhorte oppdatert 7 mars 2017]
 +
 
 +
Eksamensplanlegging i TP? Sjå sida [https://wiki.uib.no/matnat/index.php/Time-_og_eksamensplanlegging Time- og eksamensplanlegging]
 +
 
 +
 
 +
'''Reglement og retningslinjer'''
 +
 
 +
[https://wiki.uib.no/mnint/img_auth.php/6/64/Etteroppmelding_etter_1sept_feb.pdf Etteroppmelding etter 1. september/1. februar (krever innlogging)]
 +
 
 +
[https://wikihost.uib.no/mnint/index.php/Eksamen Fritak og manuell oppmelding (krever innlogging)]
 +
 
 +
[https://wiki.uib.no/matnat/images/3/31/Utfyllende_eksamensregler_endret_290419_endelig.pdf Utfyllende eksamensreglement ved MN-fak]
 +
 
 +
[https://wikihost.uib.no/matnat/images/8/80/Innpassingss%C3%B8knader_-_tidligere_fullf%C3%B8rt_bachelorgrad.doc Innpassing – tildeling av ny grad for studenter som tidligere har fullført bachelorgrad]
 +
 
 +
[https://wikihost.uib.no/matnat/images/d/d8/Sensormappe_emner.doc Sensormappe for emneeksamen]
 +
 
 +
[https://wiki.uib.no/matnat/images/8/8e/Eksamen_p%C3%A5_UNIS.docx Avlegge eksamen på UNIS]
 +
 
 +
 
 +
'''Sensur'''
 +
 
 +
[https://wiki.uib.no/matnat/images/1/14/Sensoroppnemning.pdf Brev om sensoroppnevning og retningslinjer for ekstern sensor]
 +
 
 +
 
 +
'''Skjema'''
 +
 
 +
[https://wikihost.uib.no/matnat/images/b/b4/Skjema_for_klagebehandling.pdf Klage på karakterfastsetting] ......... [https://wikihost.uib.no/matnat/images/c/cf/Skjema_for_klagebehandling_eng.pdf Engelsk versjon]
 +
 
 +
[http://www.uib.no/persok/skjema/honorar/divlonn.xls Skjema for sensorhonorar]
 +
 
 +
[https://wikihost.uib.no/matnat/images/8/87/S%C3%B8knad_om_tidlig_eksamen_p%C3%A5f%C3%B8lgende_semester.doc Søknad om tidlig eksamen]
 +
 
 +
[https://wiki.uib.no/matnat/images/9/97/NY_-_Adresseskjema_master.pdf Adresseskjema for tilsending av mastervitnemål]
 +
 
 +
[https://wikihost.uib.no/matnat/images/e/e3/S%C3%B8knad_om_4._gangs_eksamen_-_skjema_med_retningslinjer.doc Søknad om 4. gangs eksamen]
 +
 
 +
 
 +
'''Skriftlig eksamen'''
 +
 
 +
[https://wikihost.uib.no/matnat/images/1/1e/RUTINE_FOR_KOPIERING_OG_PAKKING.doc Rutiner for kopiering og pakking ved skriftlig eksamen]
 +
 
 +
[https://wikihost.uib.no/matnat/images/2/2d/Emnekodeark_-_eksempel.doc Emnekodeark eksempel]
 +
 
 +
[https://wikihost.uib.no/matnat/images/9/98/Etiketter_eksamenskonvolutten.doc Etiketter eksamenskonvolutt]
 +
 
 +
[https://wikihost.uib.no/matnat/images/1/1e/Besoksskjema_eksamenslokalet.doc Besøksskjema eksamenslokalet]
 +
 
 +
[https://wiki.uib.no/matnat/images/4/46/Fagpersoner_instruks_norsk.doc Instruks til fagpersoner under eksamen] ....... [https://wiki.uib.no/matnat/images/1/1b/Fagpersoner_instruks_engelsk.doc Engelsk versjon]
 +
 
 +
[https://wikihost.uib.no/matnat/images/4/42/Rapport_-_tilrettelegging_til_eksamen_i_annet_lokale.doc Tilrettelegging - eksamen i annet lokale]
 +
 
 +
 
 +
'''Muntlig eksamen'''
 +
 
 +
[https://wikihost.uib.no/matnat/images/1/16/Filetopic_sak13-10_ekstern_sensur_ved_muntlig_1-1-.pdf Retningslinjer for ekstern sensur ved muntlig vurdering]
 +
 
 +
 
 +
'''Eksamensforum'''
 +
 
 +
[https://wiki.uib.no/matnat/images/1/1f/Referat_Eksamensforum_v%C3%A5r_15.docx Referat Eksamensforum vår 15]
 +
 
 +
 
 +
'''Vurderingsmodulen i FS'''
 +
 
 +
[https://wikihost.uib.no/uawiki/index.php/Oversikt_over_dokumentasjon_knyttet_til_Felles_Studentsystem Rutinebeskrivelser fra FS-hjelp]
 +
 
 +
[https://wiki.uib.no/matnat/images/5/5c/Godkjenning_p%C3%A5_obligatoriske_deler.doc Godkjenning av obligatoriske deler]
 +
 
 +
[https://wikihost.uib.no/matnat/images/7/76/Kommisjoner_og_sensorer.doc Opprette kommisjoner og sensorer]
 +
 
 +
 
 +
'''For studenter'''
 +
 
 +
[http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/eksamen-ved-mn-fakultetet Nettside om eksamen for studenter]
 +
 
 +
[https://www.uib.no/matnat/artikler/2009/12/exams-at-the-faculty-of-mathematics-and-natural-sciences Nettside om eksamen for studenter - engelsk]

Nåværende revisjon fra 18. sep. 2019 kl. 12:24

Samleside for eksamensadministrasjon

Alle rutiner og dokument på denne sida er no flytta til Mitt UiB.

Oppdaterte rutiner fins i emnet "Studieadministrativ handbok - MN"


Klage på karakterfastsetting

[Rutine for behandling av klage på karakterfastsetting]

Registrere klage i FS

Saksbehandling av klager på karakterfastsetting

Retningslinjer for behandling av sensurklager

Klageprotokoll i FS


Rutinebeskrivelser

Rutiner for behandling av vurderingsprotokoller

Masterprotokoll fra FS

Rutinebeskrivelse for administrative - klargjøring for masterinnlevering i FS

Veiledning Innlevering av masteroppgaver for studenter NORSK og ENGELSK

Filtrere emner i Vurderingsprotokoll

Spesialpensum bachelor og master - melde opp og ta ut protokoll

Registrere trekkfrist og eksamensperiode i FS

Endring av sensur - protokoll

Registrere fritak for forkunnskapskrav

Rutine for registrering av vurderingsprotokoller og overføring av sensur i Fs oppdatert 7 mars 2017

Rutine registrere emne som utgår og overføre til protokoll

Rutine for registrering av papirbaserte eksamensprotokoller i ePhorte oppdatert 7 mars 2017

Eksamensplanlegging i TP? Sjå sida Time- og eksamensplanlegging


Reglement og retningslinjer

Etteroppmelding etter 1. september/1. februar (krever innlogging)

Fritak og manuell oppmelding (krever innlogging)

Utfyllende eksamensreglement ved MN-fak

Innpassing – tildeling av ny grad for studenter som tidligere har fullført bachelorgrad

Sensormappe for emneeksamen

Avlegge eksamen på UNIS


Sensur

Brev om sensoroppnevning og retningslinjer for ekstern sensor


Skjema

Klage på karakterfastsetting ......... Engelsk versjon

Skjema for sensorhonorar

Søknad om tidlig eksamen

Adresseskjema for tilsending av mastervitnemål

Søknad om 4. gangs eksamen


Skriftlig eksamen

Rutiner for kopiering og pakking ved skriftlig eksamen

Emnekodeark eksempel

Etiketter eksamenskonvolutt

Besøksskjema eksamenslokalet

Instruks til fagpersoner under eksamen ....... Engelsk versjon

Tilrettelegging - eksamen i annet lokale


Muntlig eksamen

Retningslinjer for ekstern sensur ved muntlig vurdering


Eksamensforum

Referat Eksamensforum vår 15


Vurderingsmodulen i FS

Rutinebeskrivelser fra FS-hjelp

Godkjenning av obligatoriske deler

Opprette kommisjoner og sensorer


For studenter

Nettside om eksamen for studenter

Nettside om eksamen for studenter - engelsk