Forskjell mellom versjoner av «Fakultetets regnskapsrapporter»

 
Linje 17: Linje 17:
  
 
[http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/orienteringssak_b-regnskapsrapport_per_juli_2015.pdf Regnskapsrapport per juli 2015]
 
[http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/orienteringssak_b-regnskapsrapport_per_juli_2015.pdf Regnskapsrapport per juli 2015]
 +
 +
[http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/orienteringssak_b-regnskapsrapport_per_september_2015.pdf Regnskapsrapport per september 2015]
 +
 +
[http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/orienteringssak_b-rekneskapsrapport_per_november_2015.pdf Regnskapsrapport per november 2015]
 +
 +
[http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/1_rekneskap_for_2015_og_overforing_til_2016.pdf Regnskap 2015]
 +
 +
 +
'''2016'''
 +
 +
[http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/orienteringssak_b_rekneskapsrapport_per_februar_2016.pdf Regnskapsrapport per februar 2016]
 +
 +
[http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/orienteringssak_b-rekneskapsrapport_per_mars_2016.pdf Regnskapsrapport per mars 2016]
 +
 +
[[Media:Orienteringssak_b_møte_16.6.2016_Rekneskapsrapport_per_mai.docx.pdf|Regnskapsrapport per mai 2016]]

Nåværende revisjon fra 4. jul. 2016 kl. 10:43