Forklarende avsnitt fra Økonomiseksjonen

Utenlandsk statsborger - engelskUtenlandsk statsborger (f.eks. svensk og dansk)
Norsk statsborger