Forskjell mellom versjoner av «Idu at mnfa.uib.no»

Linje 1: Linje 1:
 
Bjørn Arntzen, Tekna - Akademikerne
 
Bjørn Arntzen, Tekna - Akademikerne
  
Kåre Njøten, NITO - Akademikerne
+
Kåre Njøten, vara for NITO - Akademikerne
  
 
Leif Sæthre, Forskerforbundet
 
Leif Sæthre, Forskerforbundet
  
Guttorm Alendal, Forskerforbundet
+
Guttorm Alendal, vara for Forskerforbundet (forskningstermin høst 2013)
 +
 
 +
Jon Anders Stavang, vara for Forskerforbundet under Alendals forskningstermin
  
 
Ole Tumyr, NTL
 
Ole Tumyr, NTL
  
Hilde Larsen Oppedal, NTL
+
Hilde Larsen Oppedal, vara for NTL
  
 
Heidi Lappegard, Parat
 
Heidi Lappegard, Parat
  
Irene Heggstad, Parat
+
Irene Heggstad, vara for Parat
  
 
Lill Kristin Knudsen, hovedverneombud (observatør)
 
Lill Kristin Knudsen, hovedverneombud (observatør)
Linje 27: Linje 29:
 
Parat
 
Parat
  
Dag Rune Olsen, dekan
+
Helge K. Dahle, dekan
  
 
Bjørn Åge Tømmerås, fakultetsdirektør
 
Bjørn Åge Tømmerås, fakultetsdirektør

Revisjonen fra 30. sep. 2013 kl. 09:19

Bjørn Arntzen, Tekna - Akademikerne

Kåre Njøten, vara for NITO - Akademikerne

Leif Sæthre, Forskerforbundet

Guttorm Alendal, vara for Forskerforbundet (forskningstermin høst 2013)

Jon Anders Stavang, vara for Forskerforbundet under Alendals forskningstermin

Ole Tumyr, NTL

Hilde Larsen Oppedal, vara for NTL

Heidi Lappegard, Parat

Irene Heggstad, vara for Parat

Lill Kristin Knudsen, hovedverneombud (observatør)

Guttorm Alendal, varahovedverneombud

Akademikerne

Forskerforbundet

NTL

Parat

Helge K. Dahle, dekan

Bjørn Åge Tømmerås, fakultetsdirektør

Kristin Bakken, fakultetsadministrasjonen

Astrid Breivik, fakultetsadministrasjonen

Thea Thingnes, fakultetsadministrasjonen - sekretær for IDU

Rigmor Geithus, fakultetsadministrasjonen

Hilde Lindtner, fakultetsadministrasjonen

Tove-Lise Størksen, fakultetsadministrasjonen