Kvalitetssikring

Studiekvalitet Kvalitetssikring av utdanning ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

På denne siden vil en finne lenker til relevante nettsteder, dokumenter osv. angående studiekvalitet og kvalitetssikring av utdanning ved Det matematisk-naturvitskaplige fakultet. Ta gjerne kontakt dersom du har kommentarer til siden, eller forslag til lenker som bør finnes her.


1) Tiltak rettet mot studentene

2) Studieplanarbeid og studieevaluering

3) Administrative rutiner og verktøy

4) Reglement

5) Organisering og strategi

6) PhD-utdanning

7) Lenker til


Tiltak rettet mot studentene

Førstesemestermottak – Vi bryr oss

Infosenteret

Undervisningskatalog

Studiehåndbok

Studentkalender

Informasjonsuken

Studieplanarbeid og studieevaluering

Førstesemesterevaluering

Emneevaluering

Studieplanendringer

Utdanningsmelding

Programsensur - studiestyrets vedtak

Programsensoravtale

Tidsplan for programevaluering

Læringsutbytte

Administrative rutiner og verktøy

Utdanning ved MN - hjemmeside for studieadministrasjon

Studieadministrativ kalender

Onsdagsmøte

Fargekoder for timeplanlegging

Rutinebeskrivelser

Innstilling: Studieadministrativ arbeidsdeling

Reglement

Utfyllende regler for gradsstudier ved MN

Utfyllende regler for eksamen ved MN

Organisering og strategi

Mandat til studiestyret og programstyrene

Utdanningsstrategi

Budsjettforslag - budsjettforankring av studiekvalitetsarbeid

PhD-utdanning

Forskerutdanning

Lenker til

UiB - kvalitetssikring av universitetsstudiene

UiB - Håndbok for kvalitetssikring

Utdanningsmelding - elektronisk rapportering


Opprettet 22.09.06 Sist oppdatert 18.02.08 av Ingrid Solhøy