Forskjell mellom versjoner av «Læringsdag»

Fra matnat
Hopp til: navigasjon, søk
(3. Tilsetting i rekrutteringsstillinger)
(3. Sammenheng GB/BOA ==)
Linje 49: Linje 49:
 
Her vil du lære om sammenhengen mellom GB og BOA, få en forståelse for hva som ligger i hvert begrep, og Kari og Sven-Egil gir oss en introduksjon til hvordan vi finansierer UiB med GB og BOA.
 
Her vil du lære om sammenhengen mellom GB og BOA, få en forståelse for hva som ligger i hvert begrep, og Kari og Sven-Egil gir oss en introduksjon til hvordan vi finansierer UiB med GB og BOA.
  
[[:File:sammenhengen BOA GB .pdf]]
+
[[:File:sammenhengen BOA GB.pdf]]
  
 
===== 4. Ny lov om statsansatte =====
 
===== 4. Ny lov om statsansatte =====
Linje 66: Linje 66:
 
Kursholdere: Asbjørn Leirvåg og Jens Helland Ådnanes, rådgivere kommunikasjon
 
Kursholdere: Asbjørn Leirvåg og Jens Helland Ådnanes, rådgivere kommunikasjon
  
Hva må du gjøre for å rekruttere studenter (og ansatte) til UiB?  
+
Hva må du gjøre for å rekruttere studenter (og ansatte) til UiB?
  
 
=== Valgfritt kurs (12:30 – 14:00)===
 
=== Valgfritt kurs (12:30 – 14:00)===

Revisjonen fra 26. okt. 2017 kl. 07:49

Læringsdag 25 oktober

Kjære alle administrativt ansatte.

Vi ønsker med dette velkommen til læringsdag på Scandic Ørnen.

Programmet vil være en miks mellom plenumsinnlegg og kurs i mindre grupper, med utvalgte tema/kurs som er beskrevet i MN-kompetansepolicy for administrative stillinger.

Program
 • 08.00-08.30- Mingling og kaffe
 • 08.30-09.00- Åpning ved Elisabeth M. Lysebo
 • 09.00-10.00- Fellestema: Rammer og regelverk for administrativt arbeid ved UiB
 • 10.00.10.20- Pause
 • 10.20-11.30- Valgfritt kurs
 • 11.30-12.30- Lunsj
 • 12.30-14.00- Valgfritt kurs
 • 14.00.14.30- Pause
 • 14.30-15.30- Fellestema: Behovet for digital kompetanse
 • 15.30-16.00- Oppsummering i plenum: Arbeid med endringsprosesser og kompetanseheving
 • 16:15- Felles middag

Påmelding: For påmelding klikk her


File:25.10.-17 Regler og Rammeverk - Læringsdag MN.ppt

Informasjon om valgfrie kurs

Valgfritt kurs (10:20 – 11:30)

Følgende alternativer:

1. Kontraktshåndtering

Kursholder: Forskningsadministrativ avdeling

FA vil gjennomgå de viktigste retningslinjene for kontraktshåndtering, og gjennomgår de ulike typer avtaler knyttet til forskningsvirksomhet, overordnet regelverk og klassifisering

2. Lønnssystemet i staten

Kursholder: Elisabeth M. Lysebo og Kristine Breivik

I dette kurset gis det en presentasjon av hvordan lønnssystemet i staten er bygget opp. Det vil gis en konkret informasjon om lønnsfastsettelse, trinn, rammer og verktøy/rutiner for lønnsjustering, og en gjennomgang av hovedlinjene i UiBs lønnspolitikk.

File:Lønnssystemet.ppt

3. Sammenheng GB/BOA ==

Kursholdere: Kari Eidsheim, gruppeleder BOA-Gruppen / Sven-Egil Bøe, kontorsjef økonomiavdelingen -budsjett

Her vil du lære om sammenhengen mellom GB og BOA, få en forståelse for hva som ligger i hvert begrep, og Kari og Sven-Egil gir oss en introduksjon til hvordan vi finansierer UiB med GB og BOA.

File:sammenhengen BOA GB.pdf

4. Ny lov om statsansatte

Kursholder: Gunnar Larsen, nestleder HR

Ny Lov om statsansatte trådde i kraft 1. juli 2017. Loven erstatter Tjenestemannsloven, og Gunnar vil gi en oversikt over de viktigste endringene og oppsummere konsekvensene dette får for oss.

File:Ny lov om statens ansatte - statsansatteloven.ppt

5. Handlingsplan for kvalitet i utdanning 2017-2022

Kursholder: Studieadministrativ avdeling

UiBs handlingsplan består av tre hovedprinsipper: Studenten i sentrum, Kultur for kvalitet og Et åpnet universitet. Hva er det konkrete innholdet i planen og hvordan bør vi på MN arbeide med oppfølging?

6. Kommunikasjon og formidling med vekt på rekruttering

Kursholdere: Asbjørn Leirvåg og Jens Helland Ådnanes, rådgivere kommunikasjon

Hva må du gjøre for å rekruttere studenter (og ansatte) til UiB?

Valgfritt kurs (12:30 – 14:00)

Følgende alternativer:

1. Finanseringsmodell i høyere utdanning

Kursholder: Trine G. Lie, seksjonssjef økonomi og Rigmor Geithus, seniorrådgiver økonomi

En introduksjon til finansieringsmodellen i høyere utdanning, og en oversikt over hva dette betyr for oss ved UiB.

File:Finansieringsmodell i høyere utdanning.pptx

2. Sikkerhet og beredskap i byggene våre

Kursholder: Tore Reigstad, brann og sikkerhetsingeniør Eiendomsavdelingen og Terje Erstad arealrådgiver MN

Hvordan bør vi arbeide for å sikre byggene våre, og ivareta sikkerheten for våre ansatte og studenter?

File:Bygg og byggsikkerhet-pres-2510-2017.pptx

3. Tilsetting i rekrutteringsstillinger

Kursholder: Bjørn Arild Petersen, teamleder HR

Hvordan er rutinene for tilsetting i rekrutteringsstillinger, og hvordan blir disse fulgt opp fra HR-avdelingen? Hvordan kan vi samarbeide på tvers av de ulike administrative fagfeltene for å lykkes enda bedre og mer effektivt i rekruttering av de rette kandidatene?

File:Rekrutteringsstillinger .pptx

4. Internasjonalisering - inn og utreise

Kursholder: Internasjonalt senter, Jill Anette Opsahl: forskar-/ansattmobilitet, Kristin Torp Skogedal: Erasmus+-programmet, Elin Berge Flo og Signe Knapskog: Studentmobiltetet generelt.

Få en presentasjon av vårt nye Internasjonale senter som er et rådgivende, tverrfaglig senter lokalisert på Studentsenteret, og få nyttige tips i forbindelse med inn- og utreise.

5. Nytt tidsregistreringsystem for TA-ansatte

Kursholder: Kate Fauskanger, rådgiver økonomiavdelingen

Fra 2018 innføres nytt tidsregistreringssystem i PAGA for alle ansatte i teknisk-administrative stillinger. Kate vil presentere systemet, og gi en innføring i hvordan det skal brukes.

File:Min Tid - presentasjon 2017-10.pptx

6. Studentdata – uttak av rapporter og statistikk

Kursholder: Mustafa Hussain, rådgiver Studieadministrativ avdeling

Møt en ekspert på bruk av verktøyet Tableau, et verktøy vi bruker for å lage særdeles gode rapporter og statistikk om studentdata, og lær hvordan du kan hjelpe din god oversikt.

File:tableau MN.pptx

Kompetanse og karriereutvikling

File:Kompetanse- og karriereutvikling for administrasjonen - Policy og tiltaksplan (002).pdf

Foredragsholder