Forskjell mellom versjoner av «MØTE 27. MAI 2015»

Fra matnat
Hopp til: navigasjon, søk
Linje 35: Linje 35:
  
 
'''SAK 15/9'''   
 
'''SAK 15/9'''   
 +
 
''Diskusjonssak (Saksnr. 2015/1534)''
 
''Diskusjonssak (Saksnr. 2015/1534)''
  
[https://wiki.uib.no/matnat/images/e/ee/Sak_15_9_Styrking_av_tverrfaglige_program.docx Styrking av tverrfaglige studieprogram - Diskujsonssak (Saksnr. 2015/5947)]
+
[https://wiki.uib.no/matnat/images/e/ee/Sak_15_9_Styrking_av_tverrfaglige_program.docx STYRKING AV TVERRFAGLIGE STUDIEPROGRAM - DISKUSJONSSAK (Saksnr. 2015/5947)]
  
  

Revisjonen fra 22. mai 2015 kl. 14:26

kl. 1015-1200

Rom 1C6a (tidligere 1005), Realfagbygget 1. etasje (Fakultetsadministrasjon)

[Saksforelegg - Utskriftsvennlig samledokument] (pdf) - vedleggene med oversendelser fra instituttene er ikke med i dette dokumentet.


Protokoll fra møte 20. mars 2015


Sak 15/7

Vedtakssak (Saksnr. 2015/)

OPPNEVNING AV ARBEIDSGRUPPE FOR DIGITAL EKSAMEN - saksforelegg


SAK 15/8

Diskusjonssak (Saksnr. 2015/1534)

HØRINGSSAK: ETIKK I UTDANNINGEN - saksforelegg

VEDLEGG:

- Handlingsplan for arbeidet med akademisk redelighet i utdanningen ved UiB 2009-2012

- Svar fra MN-fakultetet på høring om etikk i utdanningen

- Oversikt over relevante emner og infomøter


SAK 15/9

Diskusjonssak (Saksnr. 2015/1534)

STYRKING AV TVERRFAGLIGE STUDIEPROGRAM - DISKUSJONSSAK (Saksnr. 2015/5947)


VEDLEGG:

- Rapport: Tverrfaglige utfordringer

- Tverrfaglige utfordringer, Studiestyresak i 2010

- Tiltaksliste, AU-prosjekt våren 2015


SAK 15/10

Vedtakssak (Saksnr. 2015/2755)

TEKSTER TIL PROGRAMBESKRIVELSER I STUDIEPLANER, VITNEMÅL OG DIPLOMA SUPPLEMENT - saksforelegg

VEDLEGG:

- Geofysisk institutt: Meteorologi og oseanografi, energi

- Institutt for biologi: Alle program

- Institutt for fysikk og teknologi: Fysikk, PTEK

- Institutt for geovitenskap: Alle program, mangler bare MAMN-GEOBIO

- Institutt for informatikk: Alle program, IMØ

- Kjemisk institutt: Kjemi, NanoVT

- Matematisk institutt: Alle program, Integrert lektor

- Molekylærbiologisk institutt: Alle program


SAK 15/11

Vedtakssak (Saksnr. 2015/1367)

MINSTEKRAV FOR OPPTAK TIL PPU I DE ENKELTE REALFAGENE - Saksforelegg


SAK 15/12

Vedtakssak (Saksnr. 2014/1420)

PROGRAMEVALUERING FOR BACHELOR- OG MASTERPROGRAM I KJEMI - Saksforelegg

VEDLEGG:

- Egenevaluering av utdanningsprogram - Rapport fra Kjemisk institutt


SAK 15/13

EVENTUELT


ORIENTERINGSSAKER

1. Masteropptak høst 2015: Søkertall

2. Søkertall til Praktisk Pedagogisk Utdanning (PPU)

3. Nye avtaler for samarbeid med skoler for en ny 3-årsperiode.

4. Søkertall april 2015 - notat

5. SO-opptak: Tall og trender. Planer fremover. Harald Walderhaug presenterer

6. Anbefalinger fra AU-prosjektet. Oddfrid Førland presenterer

7. Emneevaluering og kvalitetsbase. Muntlig orientering

8. Litteraturlister til undervisningen. RU observerer. Muntlig orientering

9. Orientering fra SFU bioCEED. Status og planer. Muntlig orientering

10. Orientering fra møte i Utdanningsutvalget. Muntlig orientering