Forskjell mellom versjoner av «MØTE 29. OKTOBER 2018»

Linje 5: Linje 5:
 
[ '''Saksforelegg - Utskriftsvennlig samledokument'''] (pdf)  
 
[ '''Saksforelegg - Utskriftsvennlig samledokument'''] (pdf)  
  
[https://wiki.uib.no/matnat/images/1/11/Protokoll_6jun2018.pdf '''PROTOKOLL fra møte 19. september 2018''']  
+
[ '''PROTOKOLL fra møte 19. september 2018''']  
  
  

Revisjonen fra 3. okt. 2018 kl. 13:43

kl. 1015-1200

Rom 1005, Realfagbygget 1. etasje (Fakultetsadministrasjon)

[ Saksforelegg - Utskriftsvennlig samledokument] (pdf)

[ PROTOKOLL fra møte 19. september 2018]


SAK 18/15
Endring i de utfyllende regler for eksamen ved MN-fakultetet - Saksforelegg
Vedtakssak (Saksnr. 2010/3834)


SAK 18/16
Felles masteroppgave med 30 studiepoeng i lektorutdanningen - saksforelegg
Vedtakssak (Saksnr. 2018/8815)

Vedlegg


SAK 18/17
Nytt opptakskrav i Samordna Opptak og konsekvenser for andre opptak ved fakultetet - Saksforelegg
Vedtakssak (Saksnr. 2018/)


SAK 18/18
Rapporten: Generisk kompetanse og ferdigheter i bachelorutdanningen - Veien videre - Saksforelegg
Drøftingssak (Saksnr. 2018/1653)

Vedlegg


SAK 18/19
Gjennomgang av brevet om studieplanendringer - nytt og viktig - Saksforelegg
Drøftingssak (Saksnr. 2018/10668)

Vedlegg


SAK 18/20
EVENTUELT


ORIENTERINGSSAKER

  1. [ Orientering om masteropptak høsten 2018]
  2. Orientering om semesterstart. Muntlig orientering.
  3. [MNs høringsuttalelse til forslag til lokal opptaksforskrift for UiB]
  4. Orientering fra møte i Utdanningsutvalget. Muntlig orientering