Forskjell mellom versjoner av «MØTE 29. OKTOBER 2018»

Linje 8: Linje 8:
  
  
'''SAK 18/15''' <br />
+
'''SAK 18/21''' <br />
[https://wiki.uib.no/matnat/images/d/d2/Sak_18_15_eksamensreglement_skriftlig_muntlig.pdf '''Endring i de utfyllende regler for eksamen ved MN-fakultetet'''] - Saksforelegg<br />
+
[ '''STUDIEPLANENDRINGER FOR STUDIEÅRET 2019/2020 OG VÅRSEMESTERET 2019'''] - saksforelegg<br />
''Vedtakssak (Saksnr. 2010/3834)''
+
''Vedtakssak (Saksnr. 2018/)''
  
 +
'''VEDLEGG'''
  
 +
* [ Brev fra fakultetet]
 +
* [ Oversikt: Nedlegging og oppretting av emner og program]
 +
 +
'''Oversendelser fra instituttene - Forslag til studieplanendringer:'''
  
'''SAK 18/16'''<br />
+
* [ Lærerutdanningsutvalget (med didaktikk-emnene fra instituttene)]
[https://wiki.uib.no/matnat/images/6/65/Sak_18_16_felles_master_30_sp_LU.pdf '''Felles masteroppgave med 30 studiepoeng i lektorutdanningen'''] - saksforelegg<br />
+
* [ Geofysisk institutt]
''Vedtakssak (Saksnr. 2018/8815)''
+
* [ Institutt for biovitenskap]
 +
* [ Institutt for fysikk og teknologi],  [https://wiki.uib.no/matnat/images/a/a9/Institutt_for_fysikk_og_teknologi_siving.pdf Sivilingeniør-utdanningene]
 +
* [ Institutt for geovitenskap]
 +
* [ Institutt for informatikk]
 +
* [ Kjemisk institutt med NanoVit]
 +
* [ Matematisk institutt], [ Erfaringsbasert master i undervisning]  
  
'''Vedlegg'''<br />
 
* [https://wiki.uib.no/matnat/images/e/e2/18-8815_felles_oppgave_30_sp_LU.pdf Brev fra Lærerutdanningsutvalget]
 
  
 
+
'''SAK 18/22'''<br />
 
+
[ '''xxx '''] - saksforelegg<br />
'''SAK 18/17''' <br />
 
[https://wiki.uib.no/matnat/images/4/46/Sak_18_17_R2_krav_konsekvenser.pdf '''Nytt opptakskrav i Samordna Opptak og konsekvenser for andre opptak ved fakultetet'''] - Saksforelegg<br />
 
 
''Vedtakssak (Saksnr. 2018/)''
 
''Vedtakssak (Saksnr. 2018/)''
  
 +
'''Vedlegg'''<br />
 +
* [ xxx]
  
  
'''SAK 18/18'''<br />
 
[https://wiki.uib.no/matnat/images/0/0d/Sak_18_18_Generiske_ferdigheter_-_veien_videre.pdf '''Rapporten: Generisk kompetanse og ferdigheter i bachelorutdanningen - Veien videre'''] - Saksforelegg<br />
 
''Drøftingssak (Saksnr. 2018/1653)''
 
  
'''Vedlegg'''<br />
+
'''SAK 18/23''' <br />
* [https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/65_-_generiske_ferdigheter_0.pdf Fakultetsstyresak 65/2018 med Rapporten: Generisk kompetanse og ferdigheter i bachelorutdanningen]
+
[ '''xxx '''] - Saksforelegg<br />
 +
''Vedtakssak (Saksnr. 2018/)''
  
 
'''SAK 18/19'''<br />
 
[https://wiki.uib.no/matnat/images/1/16/Sak_18_19_om_studieplanendringer.pdf '''Gjennomgang av brevet om studieplanendringer - nytt og viktig'''] - Saksforelegg<br />
 
''Drøftingssak (Saksnr. 2018/10668)''
 
 
'''Vedlegg'''<br />
 
* [https://wiki.uib.no/matnat/images/b/bc/Studieplanendringer19-20_brev_til_inst.pdf Brev fra fakultetet]
 
  
  
'''SAK 18/20''' <br />
+
'''SAK 18/24''' <br />
 
'''EVENTUELT'''
 
'''EVENTUELT'''
  

Revisjonen fra 3. okt. 2018 kl. 13:49

kl. 1015-1200

Rom 1005, Realfagbygget 1. etasje (Fakultetsadministrasjon)

[ Saksforelegg - Utskriftsvennlig samledokument] (pdf)

[ PROTOKOLL fra møte 19. september 2018]


SAK 18/21
[ STUDIEPLANENDRINGER FOR STUDIEÅRET 2019/2020 OG VÅRSEMESTERET 2019] - saksforelegg
Vedtakssak (Saksnr. 2018/)

VEDLEGG

 • [ Brev fra fakultetet]
 • [ Oversikt: Nedlegging og oppretting av emner og program]

Oversendelser fra instituttene - Forslag til studieplanendringer:

 • [ Lærerutdanningsutvalget (med didaktikk-emnene fra instituttene)]
 • [ Geofysisk institutt]
 • [ Institutt for biovitenskap]
 • [ Institutt for fysikk og teknologi], Sivilingeniør-utdanningene
 • [ Institutt for geovitenskap]
 • [ Institutt for informatikk]
 • [ Kjemisk institutt med NanoVit]
 • [ Matematisk institutt], [ Erfaringsbasert master i undervisning]


SAK 18/22
[ xxx ] - saksforelegg
Vedtakssak (Saksnr. 2018/)

Vedlegg

 • [ xxx]


SAK 18/23
[ xxx ] - Saksforelegg
Vedtakssak (Saksnr. 2018/)


SAK 18/24
EVENTUELT


ORIENTERINGSSAKER

 1. [ Orientering om masteropptak høsten 2018]
 2. Orientering om semesterstart. Muntlig orientering.
 3. [MNs høringsuttalelse til forslag til lokal opptaksforskrift for UiB]
 4. Orientering fra møte i Utdanningsutvalget. Muntlig orientering