Forskjell mellom versjoner av «MØTE 29. OKTOBER 2018»

Linje 31: Linje 31:
 
* [https://wiki.uib.no/matnat/images/3/3d/Geofysisk_institutt_1.pdf Geofysisk institutt]
 
* [https://wiki.uib.no/matnat/images/3/3d/Geofysisk_institutt_1.pdf Geofysisk institutt]
 
* [https://wiki.uib.no/matnat/images/f/f3/Institutt_for_biovitenskap_1og2.pdf Institutt for biovitenskap], [https://wiki.uib.no/matnat/images/7/7b/BioCEED.pdf BioCEED]  
 
* [https://wiki.uib.no/matnat/images/f/f3/Institutt_for_biovitenskap_1og2.pdf Institutt for biovitenskap], [https://wiki.uib.no/matnat/images/7/7b/BioCEED.pdf BioCEED]  
* [https://wiki.uib.no/matnat/images/9/9d/Institutt_for_fysikk_og_teknologi19-20.pdf Institutt for fysikk og teknologi][ Sivilingeniør-utdanningene]
+
* [https://wiki.uib.no/matnat/images/9/9d/Institutt_for_fysikk_og_teknologi19-20.pdf Institutt for fysikk og teknologi]
 +
* [https://wiki.uib.no/matnat/images/9/90/Programstyre_for_sivilingeni%C3%B8rutdanningene_stpl19-20.pdf Sivilingeniør-utdanningene]
 
* [https://wiki.uib.no/matnat/images/f/f6/Institutt_for_geovitenskap_1og2.pdf Institutt for geovitenskap]  
 
* [https://wiki.uib.no/matnat/images/f/f6/Institutt_for_geovitenskap_1og2.pdf Institutt for geovitenskap]  
 
* [https://wiki.uib.no/matnat/images/9/99/Institutt_for_informatikk_1og2.pdf Institutt for informatikk]  
 
* [https://wiki.uib.no/matnat/images/9/99/Institutt_for_informatikk_1og2.pdf Institutt for informatikk]  
 
* [https://wiki.uib.no/matnat/images/5/53/Kjemisk_institutt_stpl19-20.pdf Kjemisk institutt med NanoVit]
 
* [https://wiki.uib.no/matnat/images/5/53/Kjemisk_institutt_stpl19-20.pdf Kjemisk institutt med NanoVit]
* [https://wiki.uib.no/matnat/images/4/4a/Matematisk_institutt_stpl19-20.pdf Matematisk institutt], [ Erfaringsbasert master i undervisning]  
+
* [https://wiki.uib.no/matnat/images/4/4a/Matematisk_institutt_stpl19-20.pdf Matematisk institutt]  
  
  

Revisjonen fra 23. okt. 2018 kl. 16:01

kl. 1015-1200

Rom 1005, Realfagbygget 1. etasje (Fakultetsadministrasjon)

[ Saksforelegg - Utskriftsvennlig samledokument] (pdf)

PROTOKOLL fra møte 19. september 2018


SAK 18/21
[ Programevaluering for studieprogrammene i petroleum- og prosessteknologi] - saksforelegg
Vedtakssak (Saksnr. 2014/1420)

Vedlegg


SAK 18/22
STUDIEPLANENDRINGER FOR STUDIEÅRET 2019/2020 OG VÅRSEMESTERET 2019 - saksforelegg
Vedtakssak (Saksnr. 2018/10668)

VEDLEGG

Oversendelser fra instituttene - Forslag til studieplanendringer:


SAK 18/23
EVENTUELT


ORIENTERINGSSAKER

  1. [ Orientering om masteropptak høsten 2018]
  2. Orientering om semesterstart. Muntlig orientering.
  3. Meritteringsordning ETP: Status for 2. søknadsrunde. Muntlig orientering
  4. Generisk kompetanse og ferdigheter i bachelorutdanningen: Status og plan for implementering. Muntlig orientering
  5. [MNs høringsuttalelse til forslag til lokal opptaksforskrift for UiB]
  6. Presentasjon av Studentdata i DBH
  7. Orientering fra møte i Utdanningsutvalget. Muntlig orientering