Forskjell mellom versjoner av «MØTE 29. OKTOBER 2018»

Linje 9: Linje 9:
  
 
'''SAK 18/21'''<br />
 
'''SAK 18/21'''<br />
[ '''Programevaluering for studieprogrammene i petroleum- og prosessteknologi'''] - saksforelegg<br />
+
[https://wiki.uib.no/matnat/images/e/e0/Sak_18_21_Programevaluering_for_studieprogrammene_i_petroleum-_og_prosessteknologi.pdf '''Programevaluering for studieprogrammene i petroleum- og prosessteknologi'''] - saksforelegg<br />
 
''Vedtakssak (Saksnr. 2014/1420)''
 
''Vedtakssak (Saksnr. 2014/1420)''
  

Revisjonen fra 23. okt. 2018 kl. 16:02

kl. 1015-1200

Rom 1005, Realfagbygget 1. etasje (Fakultetsadministrasjon)

[ Saksforelegg - Utskriftsvennlig samledokument] (pdf)

PROTOKOLL fra møte 19. september 2018


SAK 18/21
Programevaluering for studieprogrammene i petroleum- og prosessteknologi - saksforelegg
Vedtakssak (Saksnr. 2014/1420)

Vedlegg


SAK 18/22
STUDIEPLANENDRINGER FOR STUDIEÅRET 2019/2020 OG VÅRSEMESTERET 2019 - saksforelegg
Vedtakssak (Saksnr. 2018/10668)

VEDLEGG

Oversendelser fra instituttene - Forslag til studieplanendringer:


SAK 18/23
EVENTUELT


ORIENTERINGSSAKER

  1. [ Orientering om masteropptak høsten 2018]
  2. Orientering om semesterstart. Muntlig orientering.
  3. Meritteringsordning ETP: Status for 2. søknadsrunde. Muntlig orientering
  4. Generisk kompetanse og ferdigheter i bachelorutdanningen: Status og plan for implementering. Muntlig orientering
  5. [MNs høringsuttalelse til forslag til lokal opptaksforskrift for UiB]
  6. Presentasjon av Studentdata i DBH
  7. Orientering fra møte i Utdanningsutvalget. Muntlig orientering