Forskjell mellom versjoner av «MØTE 29. OKTOBER 2018»

Linje 49: Linje 49:
 
# Meritteringsordning ETP: Status for 2. søknadsrunde. Muntlig orientering
 
# Meritteringsordning ETP: Status for 2. søknadsrunde. Muntlig orientering
 
# Generisk kompetanse og ferdigheter i bachelorutdanningen: Status og plan for implementering. Muntlig orientering
 
# Generisk kompetanse og ferdigheter i bachelorutdanningen: Status og plan for implementering. Muntlig orientering
# [MNs høringsuttalelse til forslag til lokal opptaksforskrift for UiB]
+
# [https://wiki.uib.no/matnat/images/1/18/O-sak_MN_h%C3%B8ringssvar_opptaksforskrift.pdf MNs høringsuttalelse til forslag til lokal opptaksforskrift for UiB]
 
# Presentasjon av Studentdata i DBH
 
# Presentasjon av Studentdata i DBH
 
# Orientering fra møte i Utdanningsutvalget. Muntlig orientering
 
# Orientering fra møte i Utdanningsutvalget. Muntlig orientering

Revisjonen fra 23. okt. 2018 kl. 16:07

kl. 1015-1200

Rom 1005, Realfagbygget 1. etasje (Fakultetsadministrasjon)

[ Saksforelegg - Utskriftsvennlig samledokument] (pdf)

PROTOKOLL fra møte 19. september 2018


SAK 18/21
Programevaluering for studieprogrammene i petroleum- og prosessteknologi - saksforelegg
Vedtakssak (Saksnr. 2014/1420)

Vedlegg


SAK 18/22
STUDIEPLANENDRINGER FOR STUDIEÅRET 2019/2020 OG VÅRSEMESTERET 2019 - saksforelegg
Vedtakssak (Saksnr. 2018/10668)

VEDLEGG

Oversendelser fra instituttene - Forslag til studieplanendringer:


SAK 18/23
EVENTUELT


ORIENTERINGSSAKER

  1. [ Orientering om masteropptak høsten 2018]
  2. Orientering om semesterstart. Muntlig orientering.
  3. Meritteringsordning ETP: Status for 2. søknadsrunde. Muntlig orientering
  4. Generisk kompetanse og ferdigheter i bachelorutdanningen: Status og plan for implementering. Muntlig orientering
  5. MNs høringsuttalelse til forslag til lokal opptaksforskrift for UiB
  6. Presentasjon av Studentdata i DBH
  7. Orientering fra møte i Utdanningsutvalget. Muntlig orientering