Forskjell mellom versjoner av «MØTE 29. OKTOBER 2018»

Linje 19: Linje 19:
 
'''SAK 18/22''' <br />
 
'''SAK 18/22''' <br />
 
[https://wiki.uib.no/matnat/images/7/7b/Saksforelegg_til_studiestyret_-_store_endringer_FERDIG.pdf '''STUDIEPLANENDRINGER FOR STUDIEÅRET 2019/2020 OG VÅRSEMESTERET 2019'''] - saksforelegg<br />
 
[https://wiki.uib.no/matnat/images/7/7b/Saksforelegg_til_studiestyret_-_store_endringer_FERDIG.pdf '''STUDIEPLANENDRINGER FOR STUDIEÅRET 2019/2020 OG VÅRSEMESTERET 2019'''] - saksforelegg<br />
 +
[ Tillegg til saksforelegget (ettersendte saker)]<br />
 
''Vedtakssak (Saksnr. 2018/10668)''
 
''Vedtakssak (Saksnr. 2018/10668)''
  
Linje 29: Linje 30:
  
 
* [https://wiki.uib.no/matnat/images/7/72/L%C3%A6rerutdanningsutvalget_stpl19-20.pdf Lærerutdanningsutvalget (med didaktikk-emnene fra instituttene)]  
 
* [https://wiki.uib.no/matnat/images/7/72/L%C3%A6rerutdanningsutvalget_stpl19-20.pdf Lærerutdanningsutvalget (med didaktikk-emnene fra instituttene)]  
* [https://wiki.uib.no/matnat/images/3/3d/Geofysisk_institutt_1.pdf Geofysisk institutt]
+
* [https://wiki.uib.no/matnat/images/3/3d/Geofysisk_institutt_1.pdf Geofysisk institutt], [Energiprogram (ettersendt)]
 
* [https://wiki.uib.no/matnat/images/f/f3/Institutt_for_biovitenskap_1og2.pdf Institutt for biovitenskap], [https://wiki.uib.no/matnat/images/7/7b/BioCEED.pdf BioCEED]  
 
* [https://wiki.uib.no/matnat/images/f/f3/Institutt_for_biovitenskap_1og2.pdf Institutt for biovitenskap], [https://wiki.uib.no/matnat/images/7/7b/BioCEED.pdf BioCEED]  
 
* [https://wiki.uib.no/matnat/images/9/9d/Institutt_for_fysikk_og_teknologi19-20.pdf Institutt for fysikk og teknologi]
 
* [https://wiki.uib.no/matnat/images/9/9d/Institutt_for_fysikk_og_teknologi19-20.pdf Institutt for fysikk og teknologi]

Revisjonen fra 26. okt. 2018 kl. 14:07

kl. 1015-1200

Rom 1005, Realfagbygget 1. etasje (Fakultetsadministrasjon)

Saksforelegg - Utskriftsvennlig samledokument (pdf)

PROTOKOLL fra møte 19. september 2018


SAK 18/21
Programevaluering for studieprogrammene i petroleum- og prosessteknologi - saksforelegg
Vedtakssak (Saksnr. 2014/1420)

Vedlegg


SAK 18/22
STUDIEPLANENDRINGER FOR STUDIEÅRET 2019/2020 OG VÅRSEMESTERET 2019 - saksforelegg
[ Tillegg til saksforelegget (ettersendte saker)]
Vedtakssak (Saksnr. 2018/10668)

VEDLEGG

Oversendelser fra instituttene - Forslag til studieplanendringer:


SAK 18/23
EVENTUELT


ORIENTERINGSSAKER

  1. Orientering om masteropptak høsten 2018
  2. Orientering om semesterstart. Muntlig orientering.
  3. Meritteringsordning ETP: Status for 2. søknadsrunde. Muntlig orientering
  4. Generisk kompetanse og ferdigheter i bachelorutdanningen: Status og plan for implementering. Muntlig orientering
  5. MNs høringsuttalelse til forslag til lokal opptaksforskrift for UiB
  6. Presentasjon av Studentdata i DBH
  7. Orientering fra møte i Utdanningsutvalget. Muntlig orientering