Forskjell mellom versjoner av «MØTE 31. OKTOBER 2012»

 
Linje 29: Linje 29:
 
1. [https://wikihost.uib.no/matnat/images/8/83/Sak_1217_vedlegg_1_til_instituttene.pdf Fakultetets brev til instituttene]
 
1. [https://wikihost.uib.no/matnat/images/8/83/Sak_1217_vedlegg_1_til_instituttene.pdf Fakultetets brev til instituttene]
  
2. [https://wikihost.uib.no/matnat/images/9/91/Sak_1217_vedlegg_2_INSTITUTT_oversendelsene.pdf Oversendelser fra instituttene]
+
2. [https://wikihost.uib.no/matnat/images/b/ba/Sak_1217_vedlegg_2_oppdatert_INSTITUTT_oversendelsene.pdf Oversendelser fra instituttene]
  
 
3. [https://wikihost.uib.no/matnat/images/7/74/Vedlegg_sak1217_opp-ned.pdf Oversikt: Opprettelse og nedleggelse av emner og program]
 
3. [https://wikihost.uib.no/matnat/images/7/74/Vedlegg_sak1217_opp-ned.pdf Oversikt: Opprettelse og nedleggelse av emner og program]

Nåværende revisjon fra 16. nov. 2012 kl. 14:43

ONSDAG 31. OKTOBER 2012

kl. 1015-1200

Rom 1005, Realfagbygget 1. etasje (Fakultetsadministrasjonens møterom)

Sakspapirer - Utskriftsvennlig samledokument (pdf)


Protokoll fra møte 26. september 2012


Orienteringssak

Anniken Rotstigen fra studieseksjonen orienterer om

Fargekodesystemet - Gjennomgang av dagens system og sine utfordringer


Sak 12/17

Vedtakssak (Saksnr. 12/10402)

STUDIEPLANENDRINGER FOR STUDIEÅRET 2013/2014 OG VÅREN 2013 - saksforelegg


Vedlegg:

1. Fakultetets brev til instituttene

2. Oversendelser fra instituttene

3. Oversikt: Opprettelse og nedleggelse av emner og program



Orienteringssaker

1. Nedleggelse av Adjunktutdanning i matematikk og naturfag - Fakultetets brev til Studieadministrativ avdeling

2. Kvalitet i undervisning - fremtidens utfordringer - Seminar på VilVite 7. november

3. Møte i Utdanningsutvalget 15. oktober. Muntlig orientering

4. Oppfølging av innføringen av nye karakterbeskrivelser for masteroppgaver i MNT-fag. Muntlig orientering.

5. Fagseminar: Evaluering av helheten i andre semester - Seminar 21. november om erfaringene fra PEK-prosjektet ved Matematisk institutt.