MØTE 31. OKTOBER 2013

Kl. 10.00-11.30

Styrehuset, Institutt for biologi, 2. etasje (Marineholmen)


Innkalling og saksliste

Protokoll fra møtet 30. mai 2013


SAK 11/13 INNSTILLING FRA BEDØMMELSESKOMITÉ – VURDERING AV PH.D. AVHANDLING Unntatt offentlighet. Sendes ut.


SAK 12/13 VURDERING AV SAKKYNDIGUTTALLELSE I SAK OM DISSENS I BEDØMMELSESKOMITÉ Unntatt offentlighet. Sendes ut.


SAK 13/13 EVENTUELT