Forskjell mellom versjoner av «MØTE 5. APRIL 2017»

Fra matnat
Hopp til: navigasjon, søk
 
(20 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 3: Linje 3:
 
Rom 1005, Realfagbygget 1. etasje (Fakultetsadministrasjon)  
 
Rom 1005, Realfagbygget 1. etasje (Fakultetsadministrasjon)  
  
[ '''Saksforelegg - Utskriftsvennlig samledokument'''] (pdf)  
+
[https://wiki.uib.no/matnat/images/0/06/Samledokument_studiestyre_april17.pdf '''Saksforelegg - Utskriftsvennlig samledokument'''] (pdf) (Vedleggene til sak 17/4 programevalueringer og sak 17/5 studieplanendringer er ikke med)
  
  
Linje 10: Linje 10:
  
 
'''SAK 17/4''' <br />
 
'''SAK 17/4''' <br />
[ '''PROGRAMEVALUERINGER OG SØKNADER OM NY INNLEVERINGSFRIST'''] - Saksforelegg<br />
+
[https://wiki.uib.no/matnat/images/f/f3/Sak_17_4_Programevalueringer_og_s%C3%B8knader_om_ny_innleveringsfrist.pdf '''PROGRAMEVALUERINGER OG SØKNADER OM NY INNLEVERINGSFRIST'''] - Saksforelegg<br />
 
''Vedtakssak (Saksnr. 2014/1420)''
 
''Vedtakssak (Saksnr. 2014/1420)''
  
 
'''VEDLEGG'''<br />
 
'''VEDLEGG'''<br />
# Oppdatert plan for programevaluering 2014-17
+
# Oppdatert plan for programevaluering 2014-17 (i saksforelegget)
# Evalueringsrapport, masterprogram i geovitenskap  
+
# [https://wiki.uib.no/matnat/images/d/dd/Eval-MSc_geovitenskap.pdf '''Evalueringsrapport, masterprogram i geovitenskap''']
# Programevaluering Erfaringsbasert master i undervisning med fordypning i matematikk
+
# [https://wiki.uib.no/matnat/images/e/e5/ErfaringsMAT_rapport.pdf '''Programevaluering Erfaringsbasert master i undervisning med fordypning i matematikk''']
# Evaluering av bachelorprogrammet i molekyklærbiologi
+
# [https://wiki.uib.no/matnat/images/8/88/BAMN-MOL_rapport.pdf '''Evaluering av bachelorprogrammet i molekyklærbiologi''']
# Evaluering av masterprogrammet i molekylærbiologi
+
# [https://wiki.uib.no/matnat/images/b/b7/MAMN-MOL_rapport.pdf '''Evaluering av masterprogrammet i molekylærbiologi''']
# Søknader om utsettelse av innleveringsfrist
+
# [https://wiki.uib.no/matnat/images/0/0c/Utsettelse_programevaluering.pdf '''Søknader om utsettelse av innleveringsfrist''']
  
  
 
'''SAK 17/5''' <br />
 
'''SAK 17/5''' <br />
['''sak'''] - Saksforelegg<br />
+
[https://wiki.uib.no/matnat/images/6/62/Sak_17_5_sm%C3%A5_studieplanendringer_haust_2017.pdf '''SMÅ STUDIEPLANENDRINGER HAUST 2017'''] - Saksforelegg<br />
''Vedtakssak (Saksnr. 2014/360)''
+
''Vedtakssak (Saksnr. 2016/9271)''
  
'''VEDLEGG:<br />
+
'''VEDLEGG'''<br />
* ['''Vedlegg''']
+
* [https://wiki.uib.no/matnat/images/0/0e/Sak_17_5_vedlegg_studieplanendringer_Samledokument.pdf '''Brev fra fakultet og oversendelser fra instituttene''']
 +
 
 +
 
 +
'''SAK 17/6'''<br />
 +
[https://wiki.uib.no/matnat/images/d/de/Sak_17_6_Utdanningsmelding_2016.pdf '''UTDANNINGSMELDING 2016'''] - saksforelegg<br />
 +
''Vedtakssak (Saksnr. 2017/314)''
 +
 
 +
'''VEDLEGG'''<br />
 +
* [https://wiki.uib.no/matnat/images/9/9a/Utdanningsmelding_for_2016_-_utkast.pdf Utkast til '''Utdanningsmelding 2016''']
 +
 
 +
 
 +
 
 +
'''SAK 17/7'''<br />
 +
[https://wiki.uib.no/matnat/images/6/63/Sak_17_7_Revisjon_l%C3%B8ypemelding.pdf '''REVISJON AV STUDIEPROGRAM - LØYPEMELDING'''] - saksforelegg<br />
 +
Diskusjonssak (Saksnr. 2016/7218)
  
  
  
'''SAK 17/''' <br />
+
'''SAK 17/8''' <br />
 
'''EVENTUELT'''
 
'''EVENTUELT'''
  
Linje 37: Linje 51:
 
'''ORIENTERINGSSAKER'''<br />
 
'''ORIENTERINGSSAKER'''<br />
  
# Revisjon av alle studieprogram - status. Muntlig orientering
+
# ETP-ordning – Løypemelding. Muntlig orientering
# Status for ETP-arbeidet. Muntlig orientering
+
# Sivilingeniørprogram. Faglig og administrativ arbeidsgruppe. Muntlig orientering
 +
# [https://wiki.uib.no/matnat/images/9/95/O-sak_Uglepris_og_insentiver.pdf Utlysning av Ugle-prisen og insentivmidler for utdanningskvalitet]
 +
# [https://wiki.uib.no/matnat/images/e/e8/O-sak_Masteropptak_V17.pdf Orientering om masteropptak våren 2017]
 
# Orientering fra møte i Utdanningsutvalget. Muntlig orientering
 
# Orientering fra møte i Utdanningsutvalget. Muntlig orientering

Nåværende revisjon fra 3. apr. 2017 kl. 13:34

kl. 1015-1200

Rom 1005, Realfagbygget 1. etasje (Fakultetsadministrasjon)

Saksforelegg - Utskriftsvennlig samledokument (pdf) (Vedleggene til sak 17/4 programevalueringer og sak 17/5 studieplanendringer er ikke med)


PROTOKOLL fra møte 22. februar 2017


SAK 17/4
PROGRAMEVALUERINGER OG SØKNADER OM NY INNLEVERINGSFRIST - Saksforelegg
Vedtakssak (Saksnr. 2014/1420)

VEDLEGG

 1. Oppdatert plan for programevaluering 2014-17 (i saksforelegget)
 2. Evalueringsrapport, masterprogram i geovitenskap
 3. Programevaluering Erfaringsbasert master i undervisning med fordypning i matematikk
 4. Evaluering av bachelorprogrammet i molekyklærbiologi
 5. Evaluering av masterprogrammet i molekylærbiologi
 6. Søknader om utsettelse av innleveringsfrist


SAK 17/5
SMÅ STUDIEPLANENDRINGER HAUST 2017 - Saksforelegg
Vedtakssak (Saksnr. 2016/9271)

VEDLEGG


SAK 17/6
UTDANNINGSMELDING 2016 - saksforelegg
Vedtakssak (Saksnr. 2017/314)

VEDLEGG


SAK 17/7
REVISJON AV STUDIEPROGRAM - LØYPEMELDING - saksforelegg
Diskusjonssak (Saksnr. 2016/7218)


SAK 17/8
EVENTUELT


ORIENTERINGSSAKER

 1. ETP-ordning – Løypemelding. Muntlig orientering
 2. Sivilingeniørprogram. Faglig og administrativ arbeidsgruppe. Muntlig orientering
 3. Utlysning av Ugle-prisen og insentivmidler for utdanningskvalitet
 4. Orientering om masteropptak våren 2017
 5. Orientering fra møte i Utdanningsutvalget. Muntlig orientering