Forskjell mellom versjoner av «MØTE 7. DESEMBER 2016»

Fra matnat
Hopp til: navigasjon, søk
Linje 46: Linje 46:
  
 
'''SAK 16/19''' <br />
 
'''SAK 16/19''' <br />
[https://wiki.uib.no/matnat/images/1/14/Studiestyresak_ETP_status_og_fremdrift.docx'''LØYPEMELDING OG VIDERE FREMDRIFT FOR ETP-ORDNINGEN (EXCELLENT TEACHING PRACTITIONER]'''<br />
+
[https://wiki.uib.no/matnat/images/e/eb/Studiestyresak_1619_ETP_status_og_fremdrift.docx '''LØYPEMELDING OG VIDERE FREMDRIFT FOR ETP-ORDNINGEN (EXCELLENT TEACHING PRACTITIONER]'''<br />
 
''Orienteringssak''  
 
''Orienteringssak''  
  

Revisjonen fra 5. des. 2016 kl. 13:51

kl. 1015-1200

Rom 1005, Realfagbygget 1. etasje (Fakultetsadministrasjon)

[ Saksforelegg - Utskriftsvennlig samledokument] (pdf)


PROTOKOLL fra møte 31. oktober 2016


SAK 16/15
PROGRAMEVALUERINGER FOR BACHELOR I BIOLOGI, BACHELOR I MILJØ- OG RESSURSFAG, BACHELOR I NANOTEKNOLOGI, MASTER I FISKEHELSE OG LEKTOR I MATEMATIKK
Vedtakssak (Saksnr. 2014/1420)

VEDLEGG - EVALUERINGSRAPPORTER

  1. Bachelorprogram i biologi (Internevaluering)
  2. Bachelorprogram i miljø- og ressursfag: (Eksternevaluering), studentevaluering, oversendelse
  3. Bachelorprogram i nanoteknologi (Egenevaluering)
  4. Masterprogram i fiskehelse: (Internevaluering), oversendelse
  5. Lektorprogram på MN: (Egenevaluering), oversendelse


SAK 16/16
DIGITALISERING AV UNDERVISNING OG VURDERING VED MN - VIDERE OPPFØLGING
Vedtakssak (Saksnr. 2015/5831)

VEDLEGG: Rapport fra arbeidsgruppen for digital undervisning og vurdering ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet - 1. september 2016


SAK 16/17
OPPRETTING AV ARBEIDSGRUPPE FOR ØKT REKRUTTERING TIL BACHELORPROGRAM I REALFAG
Vedtakssak (Saksnr. 2011/14723)

VEDLEGG:


SAK 16/18
OPPNEVNING AV NY PROGRAMSTYRELEDER FOR NANOTEKNOLOGI OG -VITENSKAP
Vedtakssak (Saksnr. 2016/12318)

VEDLEGG: Brev fra Kjemisk institutt


SAK 16/19
LØYPEMELDING OG VIDERE FREMDRIFT FOR ETP-ORDNINGEN (EXCELLENT TEACHING PRACTITIONER
Orienteringssak


SAK 17/19
EVENTUELT


ORIENTERINGSSAKER

  1. Revisjon av alle studieprogram - status. Muntlig orientering
  2. Nytt timeplanleggingssystem. Muntlig orientering
  3. Liste over store gjøremål i studieadministrasjonen høst 2016 / vår 2017
  4. Høringssak: Forslag til ny Studietilsynsforskrift. Høringssvar fra MN
  5. Orientering fra møte i Utdanningsutvalget. Muntlig orientering