Forskjell mellom versjoner av «MØTE 8. mars 2012»

Fra matnat
Hopp til: navigasjon, søk
 
(49 mellomliggende revisjoner av en annen bruker er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
 
'''MØTE 8. mars 2012'''
 
'''MØTE 8. mars 2012'''
  
Sakspapirer - Utskriftsvennlig samledokument del 1
+
Torsdag 8. mars 2012 kl. 10.00-11.30, Styrehuset i BIO-bygget, 2. et. ved BIO ekspedisjonen.
  
Sakspapirer - Utskriftsvennlig samledokument del 2
+
 
 +
'''UTKAST: [https://wikihost.uib.no/matnat/images/0/05/Referat_8.mars_2012.doc Referat fra MØTE 8. mars 2012]'''
 +
 
 +
 
 +
[https://wikihost.uib.no/matnat/images/4/4a/Samledokument_080312.pdf Sakspapirer, møte 8. mars  - samledokument del 1]
 +
 
 +
 
 +
Oversikt over opptak og godkjenning av opplæringsdel- samledokument
  
  
Linje 9: Linje 16:
  
 
'''Innkalling'''  
 
'''Innkalling'''  
 +
 +
Møte i forskerutdanningsutvalget 8. mars [https://wikihost.uib.no/matnat/images/8/8a/Innkalling_8.mars.doc Innkalling]
  
 
Protokoll fra møte 23. november 2011
 
Protokoll fra møte 23. november 2011
  
  
'''Sak 1/12''' Utkast til rapport fra arbeidsgruppen for kartlegging av ph.d-administrasjon
 
  
'''Sak 2/12''' Målsetninger for FU i 2012 i lys av strategiplanen - Diskusjonssak
+
'''Sak 1/12''' [https://wikihost.uib.no/matnat/images/9/92/FU_Sak1_2012_M%C3%A5lsetting_FU_i_lys_av_strategiplan.doc Målsetninger for FU i 2012 i lys av strategiplanen - Diskusjonssak]
 +
 
 +
'''Sak 2/12''' [https://wikihost.uib.no/matnat/images/1/1a/FU_Sak2_2012_Feltkurs_som_spesialpensum_og_som_del_av_oppl%C3%A6ringsdel_Ver1.doc Feltkurs som spesialpensum og som del av opplæringsdel]
  
 
'''Sak 3/12''' Eventuelt
 
'''Sak 3/12''' Eventuelt
 +
  
  
Linje 25: Linje 36:
  
  
a - Oversikt over opptak og godkjenning november 2011
 
  
a - Opptak på instituttene, godkjenning av opplæringsdel og opptak på fakultetet
+
'''a)''' [https://wikihost.uib.no/matnat/images/6/64/Opptak_og_godkjenning_av_oppl%C3%A6ringsdel.pdf Oversikt av opptaksbrev til ph.d.- kandidater tatt opp ved instituttene og fakultetet, og godkjenning av opplæringsdelen i perioden 20.11.11- 1.3.2012]
 +
 
 +
'''b)''' Antall disputaser per 1. mars 2012 er 9, alle ph.d. Det er så langt innlevert 24 avhandlinger
 +
 
 +
'''c)'''      Vikar for ph.d.-koordinator
 +
 
 +
'''d)''' Læringsutbytte for Ph.d-nivået (3. syklus) og vitnemålstillegg, [https://wikihost.uib.no/matnat/images/7/7b/Phd-l%C3%A6ringsutbytte-BM.doc Bokmål], [https://wikihost.uib.no/matnat/images/0/07/Phd-l%C3%A6ringsutbytte-NYN.doc Nynorsk], [https://wikihost.uib.no/matnat/images/3/3a/Phd-l%C3%A6ringsutbytte-ENG.doc Engelsk]
 +
 
 +
'''e)'''      Ph.d.-undersøkelsen DAMVAD
 +
 
 +
'''f)''' [https://wikihost.uib.no/matnat/images/4/42/Fellesmote-fu-uu-2011-1-.pdf Orienteringer fra møte i forskningsutvalget:]
  
a) Oversikt av opptaksbrev til ph.d.- kandidater tatt opp ved instituttene og fakultetet, og godkjenning av      opplæringsdelen i perioden 20.11.11- 1.3.2012
 
  
b) Antall disputaser per 1. mars 2012 er xx, xx ph.d. og x dr.philos. Det er så langt innlevert xx avhandlinger
+
i)   FU 02/12 Open Access Orientering om rapport v/ professor Maurice Mittelmark. [https://wikihost.uib.no/matnat/images/f/f5/Saksforelegg_notat-open_acces-doc.pdf Saksforelegg], [https://wikihost.uib.no/matnat/images/e/ee/Open_access-instilling_endeligversjon3-11.pdf Vedlegg]
  
c) Læringsutbytte for Ph.d-nivået (3. syklus) og vitnemålstillegg
+
ii) FU-03/12    Veilederopplæring for PhD [https://wikihost.uib.no/matnat/images/b/b6/Saksforelegg_forskningsveiledning.pdf Saksforlegg],  [https://wikihost.uib.no/matnat/images/b/be/Kursplan-forskningsveiledning-1-.pdf Vedlegg 1 «Kursplan»], [https://wikihost.uib.no/matnat/images/b/b2/Modul-i-forskningsveiledning_a_rev.pdf Vedlegg 2 «Modul»]
  
d) DAMVAD undersøkelsen
+
iii) FU 04/12    Organisasjon for stipendiater [https://wikihost.uib.no/matnat/images/0/07/Phdkandidatutvalguib-doc_1-1-.pdf Saksforelegg], [https://wikihost.uib.no/matnat/images/3/36/Notat-molde-phd-organisasjon-1-.pdf Vedlegg]
  
e) Orienteringer fra møte i forskningsutvalget
 
  
f) Orientering om Nasjonal forskerskole i fornybar energi
+
'''g)''' Orientering om Nasjonal forskerskole i fornybar energi
  
g) Vikar for ph.-d. koordinator
+
'''h)''' Hvordan går prosessen med forskerutdanningsmeldingen? Instituttene orienterer om prosessen ved eget institutt
  
h) Hvordan går prosessen med forskerutdanningsmeldingen? Instituttene orienterer om prosessen ved eget institutt
+
'''i) '''    Løypemelding, rapport om arbeidsdeling innen ph.d-administrasjon
  
i) Endringer i dekanatet høsten 2012, konsekvenser for FU
+
'''j)''' Endringer i dekanatet høsten 2012

Nåværende revisjon fra 29. sep. 2014 kl. 09:12

MØTE 8. mars 2012

Torsdag 8. mars 2012 kl. 10.00-11.30, Styrehuset i BIO-bygget, 2. et. ved BIO ekspedisjonen.


UTKAST: Referat fra MØTE 8. mars 2012


Sakspapirer, møte 8. mars - samledokument del 1


Oversikt over opptak og godkjenning av opplæringsdel- samledokumentInnkalling

Møte i forskerutdanningsutvalget 8. mars Innkalling

Protokoll fra møte 23. november 2011


Sak 1/12 Målsetninger for FU i 2012 i lys av strategiplanen - Diskusjonssak

Sak 2/12 Feltkurs som spesialpensum og som del av opplæringsdel

Sak 3/12 EventueltOrienteringssaker


a) Oversikt av opptaksbrev til ph.d.- kandidater tatt opp ved instituttene og fakultetet, og godkjenning av opplæringsdelen i perioden 20.11.11- 1.3.2012

b) Antall disputaser per 1. mars 2012 er 9, alle ph.d. Det er så langt innlevert 24 avhandlinger

c) Vikar for ph.d.-koordinator

d) Læringsutbytte for Ph.d-nivået (3. syklus) og vitnemålstillegg, Bokmål, Nynorsk, Engelsk

e) Ph.d.-undersøkelsen DAMVAD

f) Orienteringer fra møte i forskningsutvalget:


i) FU 02/12 Open Access Orientering om rapport v/ professor Maurice Mittelmark. Saksforelegg, Vedlegg

ii) FU-03/12 Veilederopplæring for PhD Saksforlegg, Vedlegg 1 «Kursplan», Vedlegg 2 «Modul»

iii) FU 04/12 Organisasjon for stipendiater Saksforelegg, Vedlegg


g) Orientering om Nasjonal forskerskole i fornybar energi

h) Hvordan går prosessen med forskerutdanningsmeldingen? Instituttene orienterer om prosessen ved eget institutt

i) Løypemelding, rapport om arbeidsdeling innen ph.d-administrasjon

j) Endringer i dekanatet høsten 2012