Forskjell mellom versjoner av «MØTE 8. mars 2012»

Fra matnat
Hopp til: navigasjon, søk
 
(22 mellomliggende revisjoner av en annen bruker er ikke vist)
Linje 4: Linje 4:
  
  
 +
'''UTKAST: [https://wikihost.uib.no/matnat/images/0/05/Referat_8.mars_2012.doc Referat fra MØTE 8. mars 2012]'''
  
Sakspapirer - Utskriftsvennlig samledokument del 1
 
  
Sakspapirer - Utskriftsvennlig samledokument del 2
+
[https://wikihost.uib.no/matnat/images/4/4a/Samledokument_080312.pdf Sakspapirer, møte 8. mars  - samledokument del 1]
 +
 
 +
 
 +
Oversikt over opptak og godkjenning av opplæringsdel- samledokument
  
  
Linje 13: Linje 16:
  
 
'''Innkalling'''  
 
'''Innkalling'''  
 +
 +
Møte i forskerutdanningsutvalget 8. mars [https://wikihost.uib.no/matnat/images/8/8a/Innkalling_8.mars.doc Innkalling]
  
 
Protokoll fra møte 23. november 2011
 
Protokoll fra møte 23. november 2011
Linje 20: Linje 25:
 
'''Sak 1/12''' [https://wikihost.uib.no/matnat/images/9/92/FU_Sak1_2012_M%C3%A5lsetting_FU_i_lys_av_strategiplan.doc Målsetninger for FU i 2012 i lys av strategiplanen - Diskusjonssak]
 
'''Sak 1/12''' [https://wikihost.uib.no/matnat/images/9/92/FU_Sak1_2012_M%C3%A5lsetting_FU_i_lys_av_strategiplan.doc Målsetninger for FU i 2012 i lys av strategiplanen - Diskusjonssak]
  
'''Sak 2/12''' Eventuelt
+
'''Sak 2/12''' [https://wikihost.uib.no/matnat/images/1/1a/FU_Sak2_2012_Feltkurs_som_spesialpensum_og_som_del_av_oppl%C3%A6ringsdel_Ver1.doc Feltkurs som spesialpensum og som del av opplæringsdel]
 +
 
 +
'''Sak 3/12''' Eventuelt
 +
 
  
  
Linje 29: Linje 37:
  
  
'''a)''' Oversikt av opptaksbrev til ph.d.- kandidater tatt opp ved instituttene og fakultetet, og godkjenning av opplæringsdelen i perioden 20.11.11- 1.3.2012
+
'''a)''' [https://wikihost.uib.no/matnat/images/6/64/Opptak_og_godkjenning_av_oppl%C3%A6ringsdel.pdf Oversikt av opptaksbrev til ph.d.- kandidater tatt opp ved instituttene og fakultetet, og godkjenning av opplæringsdelen i perioden 20.11.11- 1.3.2012]
  
 
'''b)''' Antall disputaser per 1. mars 2012 er 9, alle ph.d. Det er så langt innlevert 24 avhandlinger
 
'''b)''' Antall disputaser per 1. mars 2012 er 9, alle ph.d. Det er så langt innlevert 24 avhandlinger
Linje 35: Linje 43:
 
'''c)'''      Vikar for ph.d.-koordinator
 
'''c)'''      Vikar for ph.d.-koordinator
  
'''d)''' Læringsutbytte for Ph.d-nivået (3. syklus) og vitnemålstillegg
+
'''d)''' Læringsutbytte for Ph.d-nivået (3. syklus) og vitnemålstillegg, [https://wikihost.uib.no/matnat/images/7/7b/Phd-l%C3%A6ringsutbytte-BM.doc Bokmål], [https://wikihost.uib.no/matnat/images/0/07/Phd-l%C3%A6ringsutbytte-NYN.doc Nynorsk], [https://wikihost.uib.no/matnat/images/3/3a/Phd-l%C3%A6ringsutbytte-ENG.doc Engelsk]
  
 
'''e)'''      Ph.d.-undersøkelsen DAMVAD  
 
'''e)'''      Ph.d.-undersøkelsen DAMVAD  
Linje 42: Linje 50:
  
  
i)  FU 02/12 Open Access Orientering om rapport v/ professor Maurice Mittelmark.  Saksforelegg,  [https://wikihost.uib.no/matnat/images/b/be/Kursplan-forskningsveiledning-1-.pdf Vedlegg]
+
i)  FU 02/12 Open Access Orientering om rapport v/ professor Maurice Mittelmark.  [https://wikihost.uib.no/matnat/images/f/f5/Saksforelegg_notat-open_acces-doc.pdf Saksforelegg],  [https://wikihost.uib.no/matnat/images/e/ee/Open_access-instilling_endeligversjon3-11.pdf Vedlegg]
  
 
ii)  FU-03/12    Veilederopplæring for PhD [https://wikihost.uib.no/matnat/images/b/b6/Saksforelegg_forskningsveiledning.pdf Saksforlegg],  [https://wikihost.uib.no/matnat/images/b/be/Kursplan-forskningsveiledning-1-.pdf Vedlegg 1 «Kursplan»], [https://wikihost.uib.no/matnat/images/b/b2/Modul-i-forskningsveiledning_a_rev.pdf Vedlegg 2 «Modul»]
 
ii)  FU-03/12    Veilederopplæring for PhD [https://wikihost.uib.no/matnat/images/b/b6/Saksforelegg_forskningsveiledning.pdf Saksforlegg],  [https://wikihost.uib.no/matnat/images/b/be/Kursplan-forskningsveiledning-1-.pdf Vedlegg 1 «Kursplan»], [https://wikihost.uib.no/matnat/images/b/b2/Modul-i-forskningsveiledning_a_rev.pdf Vedlegg 2 «Modul»]
  
iii) FU 04/12    Organisasjon for stipendiater Saksforelegg, Vedlegg
+
iii) FU 04/12    Organisasjon for stipendiater [https://wikihost.uib.no/matnat/images/0/07/Phdkandidatutvalguib-doc_1-1-.pdf Saksforelegg], [https://wikihost.uib.no/matnat/images/3/36/Notat-molde-phd-organisasjon-1-.pdf Vedlegg]
  
  

Nåværende revisjon fra 29. sep. 2014 kl. 09:12

MØTE 8. mars 2012

Torsdag 8. mars 2012 kl. 10.00-11.30, Styrehuset i BIO-bygget, 2. et. ved BIO ekspedisjonen.


UTKAST: Referat fra MØTE 8. mars 2012


Sakspapirer, møte 8. mars - samledokument del 1


Oversikt over opptak og godkjenning av opplæringsdel- samledokumentInnkalling

Møte i forskerutdanningsutvalget 8. mars Innkalling

Protokoll fra møte 23. november 2011


Sak 1/12 Målsetninger for FU i 2012 i lys av strategiplanen - Diskusjonssak

Sak 2/12 Feltkurs som spesialpensum og som del av opplæringsdel

Sak 3/12 EventueltOrienteringssaker


a) Oversikt av opptaksbrev til ph.d.- kandidater tatt opp ved instituttene og fakultetet, og godkjenning av opplæringsdelen i perioden 20.11.11- 1.3.2012

b) Antall disputaser per 1. mars 2012 er 9, alle ph.d. Det er så langt innlevert 24 avhandlinger

c) Vikar for ph.d.-koordinator

d) Læringsutbytte for Ph.d-nivået (3. syklus) og vitnemålstillegg, Bokmål, Nynorsk, Engelsk

e) Ph.d.-undersøkelsen DAMVAD

f) Orienteringer fra møte i forskningsutvalget:


i) FU 02/12 Open Access Orientering om rapport v/ professor Maurice Mittelmark. Saksforelegg, Vedlegg

ii) FU-03/12 Veilederopplæring for PhD Saksforlegg, Vedlegg 1 «Kursplan», Vedlegg 2 «Modul»

iii) FU 04/12 Organisasjon for stipendiater Saksforelegg, Vedlegg


g) Orientering om Nasjonal forskerskole i fornybar energi

h) Hvordan går prosessen med forskerutdanningsmeldingen? Instituttene orienterer om prosessen ved eget institutt

i) Løypemelding, rapport om arbeidsdeling innen ph.d-administrasjon

j) Endringer i dekanatet høsten 2012