Forskjell mellom versjoner av «MØTE 8. mars 2012»

Fra matnat
Hopp til: navigasjon, søk
Linje 46: Linje 46:
 
ii)  FU-03/12    Veilederopplæring for PhD [https://wikihost.uib.no/matnat/images/b/b6/Saksforelegg_forskningsveiledning.pdf Saksforlegg],  [https://wikihost.uib.no/matnat/images/b/be/Kursplan-forskningsveiledning-1-.pdf Vedlegg 1 «Kursplan»], [https://wikihost.uib.no/matnat/images/b/b2/Modul-i-forskningsveiledning_a_rev.pdf Vedlegg 2 «Modul»]
 
ii)  FU-03/12    Veilederopplæring for PhD [https://wikihost.uib.no/matnat/images/b/b6/Saksforelegg_forskningsveiledning.pdf Saksforlegg],  [https://wikihost.uib.no/matnat/images/b/be/Kursplan-forskningsveiledning-1-.pdf Vedlegg 1 «Kursplan»], [https://wikihost.uib.no/matnat/images/b/b2/Modul-i-forskningsveiledning_a_rev.pdf Vedlegg 2 «Modul»]
  
iii) FU 04/12    Organisasjon for stipendiater [https://wikihost.uib.no/matnat/images/0/07/Phdkandidatutvalguib-doc_1-1-.pdf Saksforelegg], Vedlegg
+
iii) FU 04/12    Organisasjon for stipendiater [https://wikihost.uib.no/matnat/images/0/07/Phdkandidatutvalguib-doc_1-1-.pdf Saksforelegg], [https://wikihost.uib.no/matnat/images/3/36/Notat-molde-phd-organisasjon-1-.pdf Vedlegg]
  
  

Revisjonen fra 5. mar. 2012 kl. 14:21

MØTE 8. mars 2012

Torsdag 8. mars 2012 kl. 10.00-11.30, Styrehuset i BIO-bygget, 2. et. ved BIO ekspedisjonen.


Sakspapirer - Utskriftsvennlig samledokument del 1

Sakspapirer - Utskriftsvennlig samledokument del 2Innkalling

Protokoll fra møte 23. november 2011


Sak 1/12 Målsetninger for FU i 2012 i lys av strategiplanen - Diskusjonssak

Sak 2/12 EventueltOrienteringssaker


a) Oversikt av opptaksbrev til ph.d.- kandidater tatt opp ved instituttene og fakultetet, og godkjenning av opplæringsdelen i perioden 20.11.11- 1.3.2012

b) Antall disputaser per 1. mars 2012 er 9, alle ph.d. Det er så langt innlevert 24 avhandlinger

c) Vikar for ph.d.-koordinator

d) Læringsutbytte for Ph.d-nivået (3. syklus) og vitnemålstillegg

e) Ph.d.-undersøkelsen DAMVAD

f) Orienteringer fra møte i forskningsutvalget:


i) FU 02/12 Open Access Orientering om rapport v/ professor Maurice Mittelmark. Saksforelegg, Vedlegg

ii) FU-03/12 Veilederopplæring for PhD Saksforlegg, Vedlegg 1 «Kursplan», Vedlegg 2 «Modul»

iii) FU 04/12 Organisasjon for stipendiater Saksforelegg, Vedlegg


g) Orientering om Nasjonal forskerskole i fornybar energi

h) Hvordan går prosessen med forskerutdanningsmeldingen? Instituttene orienterer om prosessen ved eget institutt

i) Løypemelding, rapport om arbeidsdeling innen ph.d-administrasjon

j) Endringer i dekanatet høsten 2012