Forskjell mellom versjoner av «MØTE 8. mars 2012»

Fra matnat
Hopp til: navigasjon, søk
Linje 17: Linje 17:
  
  
'''Sak 1/12''' Utkast til rapport fra arbeidsgruppen for kartlegging av ph.d-administrasjon
 
  
'''Sak 2/12''' Målsetninger for FU i 2012 i lys av strategiplanen - Diskusjonssak
+
'''Sak 1/12''' Målsetninger for FU i 2012 i lys av strategiplanen - Diskusjonssak
  
'''Sak 3/12''' Eventuelt
+
'''Sak 2/12''' Eventuelt
  
  
Linje 29: Linje 28:
  
  
a - Oversikt over opptak og godkjenning november 2011
 
  
a - Opptak på instituttene, godkjenning av opplæringsdel og opptak på fakultetet
+
a) Oversikt av opptaksbrev til ph.d.- kandidater tatt opp ved instituttene og fakultetet, og godkjenning av opplæringsdelen i perioden 20.11.11- 1.3.2012
  
a) Oversikt av opptaksbrev til ph.d.- kandidater tatt opp ved instituttene og fakultetet, og godkjenning av      opplæringsdelen i perioden 20.11.11- 1.3.2012
+
b) Antall disputaser per 1. mars 2012 er xx, xx ph.d. og x dr.philos. Det er så langt innlevert xx avhandlinger
  
b) Antall disputaser per 1. mars 2012 er xx, xx ph.d. og x dr.philos. Det er så langt innlevert xx avhandlinger
+
c)     Vikar for ph.d.-koordinator
  
c) Læringsutbytte for Ph.d-nivået (3. syklus) og vitnemålstillegg
+
d) Læringsutbytte for Ph.d-nivået (3. syklus) og vitnemålstillegg
  
d) DAMVAD undersøkelsen
+
e) DAMVAD undersøkelsen
  
e) Orienteringer fra møte i forskningsutvalget
+
f) Orienteringer fra møte i forskningsutvalget
  
f) Orientering om Nasjonal forskerskole i fornybar energi
+
g) Orientering om Nasjonal forskerskole i fornybar energi
  
g) Vikar for ph.-d. koordinator
 
  
 
h) Hvordan går prosessen med forskerutdanningsmeldingen? Instituttene orienterer om prosessen ved eget institutt
 
h) Hvordan går prosessen med forskerutdanningsmeldingen? Instituttene orienterer om prosessen ved eget institutt
  
i) Endringer i dekanatet høsten 2012, konsekvenser for FU
+
i)      Løypemelding, rapport om arbeidsdeling innen ph.d-administrasjon
 +
 
 +
j) Endringer i dekanatet høsten 2012, konsekvenser for FU

Revisjonen fra 5. mar. 2012 kl. 08:46

MØTE 8. mars 2012

Torsdag 8. mars 2012 kl. 10.00-11.30, Styrehuset i BIO-bygget, 2. et. ved BIO ekspedisjonen.


Sakspapirer - Utskriftsvennlig samledokument del 1

Sakspapirer - Utskriftsvennlig samledokument del 2Innkalling

Protokoll fra møte 23. november 2011


Sak 1/12 Målsetninger for FU i 2012 i lys av strategiplanen - Diskusjonssak

Sak 2/12 EventueltOrienteringssaker


a) Oversikt av opptaksbrev til ph.d.- kandidater tatt opp ved instituttene og fakultetet, og godkjenning av opplæringsdelen i perioden 20.11.11- 1.3.2012

b) Antall disputaser per 1. mars 2012 er xx, xx ph.d. og x dr.philos. Det er så langt innlevert xx avhandlinger

c) Vikar for ph.d.-koordinator

d) Læringsutbytte for Ph.d-nivået (3. syklus) og vitnemålstillegg

e) DAMVAD undersøkelsen

f) Orienteringer fra møte i forskningsutvalget

g) Orientering om Nasjonal forskerskole i fornybar energi


h) Hvordan går prosessen med forskerutdanningsmeldingen? Instituttene orienterer om prosessen ved eget institutt

i) Løypemelding, rapport om arbeidsdeling innen ph.d-administrasjon

j) Endringer i dekanatet høsten 2012, konsekvenser for FU