Forskjell mellom versjoner av «MØTE 8. mars 2012»

Fra matnat
Hopp til: navigasjon, søk
Linje 41: Linje 41:
 
f) Orienteringer fra møte i forskningsutvalget:  
 
f) Orienteringer fra møte i forskningsutvalget:  
  
i)  FU 02/12 Open Access Orientering om rapport v/ professor Maurice Mittelmark. Saksforelegg,  Vedlegg
+
 
 +
== i)  FU 02/12 Open Access Orientering om rapport v/ professor Maurice Mittelmark. Saksforelegg,  Vedlegg
  
 
ii)  FU-03/12    Veilederopplæring for PhD Saksforlegg,  Vedlegg 1 «Kursplan», Vedlegg 2 «Modul»
 
ii)  FU-03/12    Veilederopplæring for PhD Saksforlegg,  Vedlegg 1 «Kursplan», Vedlegg 2 «Modul»
  
iii) FU 04/12    Organisasjon for stipendiater Saksforelegg, Vedlegg
+
iii) FU 04/12    Organisasjon for stipendiater Saksforelegg, Vedlegg ==
 
 
 
 
 
g) Orientering om Nasjonal forskerskole i fornybar energi
 
g) Orientering om Nasjonal forskerskole i fornybar energi
  
Linje 54: Linje 53:
 
i)      Løypemelding, rapport om arbeidsdeling innen ph.d-administrasjon  
 
i)      Løypemelding, rapport om arbeidsdeling innen ph.d-administrasjon  
  
j) Endringer i dekanatet høsten 2012, konsekvenser for FU
+
j) Endringer i dekanatet høsten 2012

Revisjonen fra 5. mar. 2012 kl. 13:53

MØTE 8. mars 2012

Torsdag 8. mars 2012 kl. 10.00-11.30, Styrehuset i BIO-bygget, 2. et. ved BIO ekspedisjonen.


Sakspapirer - Utskriftsvennlig samledokument del 1

Sakspapirer - Utskriftsvennlig samledokument del 2Innkalling

Protokoll fra møte 23. november 2011


Sak 1/12 Målsetninger for FU i 2012 i lys av strategiplanen - Diskusjonssak

Sak 2/12 EventueltOrienteringssaker


a) Oversikt av opptaksbrev til ph.d.- kandidater tatt opp ved instituttene og fakultetet, og godkjenning av opplæringsdelen i perioden 20.11.11- 1.3.2012

b) Antall disputaser per 1. mars 2012 er 9, alle ph.d. Det er så langt innlevert 24 avhandlinger

c) Vikar for ph.d.-koordinator

d) Læringsutbytte for Ph.d-nivået (3. syklus) og vitnemålstillegg

e) Ph.d.-undersøkelsen DAMVAD

f) Orienteringer fra møte i forskningsutvalget:


== i) FU 02/12 Open Access Orientering om rapport v/ professor Maurice Mittelmark. Saksforelegg, Vedlegg

ii) FU-03/12 Veilederopplæring for PhD Saksforlegg, Vedlegg 1 «Kursplan», Vedlegg 2 «Modul»

iii) FU 04/12 Organisasjon for stipendiater Saksforelegg, Vedlegg == g) Orientering om Nasjonal forskerskole i fornybar energi

h) Hvordan går prosessen med forskerutdanningsmeldingen? Instituttene orienterer om prosessen ved eget institutt

i) Løypemelding, rapport om arbeidsdeling innen ph.d-administrasjon

j) Endringer i dekanatet høsten 2012