MØTE 8. mars 2012

Fra matnat
Revisjon per 29. feb. 2012 kl. 18:22 av Nmieh (diskusjon | bidrag)
Hopp til: navigasjon, søk

MØTE 8. mars 2012

Sakspapirer - Utskriftsvennlig samledokument del 1

Sakspapirer - Utskriftsvennlig samledokument del 2Innkalling Protokoll fra møte 23. november 2011


Sak 1/12 Utkast til rapport fra arbeidsgruppen for kartlegging av ph.d-administrasjon

Vedlegg:


Sak 2/12 Målsetninger for FU i 2012 i lys av strategiplanen - Diskusjonssak

Sak 3/12 Eventuelt


Orienteringssaker


a - Oversikt over opptak og godkjenning november 2011

a - Opptak på instituttene, godkjenning av opplæringsdel og opptak på fakultetet

a) Oversikt av opptaksbrev til ph.d.- kandidater tatt opp ved instituttene og fakultetet, og godkjenning av opplæringsdelen i perioden 20.11.11- 1.3.2012

b) Antall disputaser per 1. mars 2012 er xx, xx ph.d. og x dr.philos. Det er så langt innlevert xx avhandlinger

c) Læringsutbytte for Ph.d-nivået (3. syklus) og vitnemålstillegg

d) DAMVAD undersøkelsen

e) Orienteringer fra møte i forskningsutvalget

f) Orientering om Nasjonal forskerskole i fornybar energi

g) Vikar for ph.-d. koordinator

h) Hvordan går prosessen med forskerutdanningsmeldingen? Instituttene orienterer om prosessen ved eget institutt

i) Endringer i dekanatet høsten 2012, konsekvenser for FU