Forskjell mellom versjoner av «Maler for regnskapsrapportering»

 
Linje 1: Linje 1:
 
[[https://wiki.uib.no/matnat/index.php/Regnskapsrapportering Tilbake til Regnskapsrapportering]]
 
[[https://wiki.uib.no/matnat/index.php/Regnskapsrapportering Tilbake til Regnskapsrapportering]]
 +
 +
 +
====Maler for økonomirapportering til fakultetet====
 +
 +
[[Media:GB_instituttrapporteringi_2016.xlsx|Mal for økonomirapportering GB]]
 +
 +
[[Media:BOA_instituttrapporteringi_2016.xlsx|Mal for økonomirapportering BOA]]
  
  

Nåværende revisjon fra 14. okt. 2016 kl. 06:23

[Tilbake til Regnskapsrapportering]


Maler for økonomirapportering til fakultetet

Mal for økonomirapportering GB

Mal for økonomirapportering BOA


Maler for rapportering til instituttledelse og instituttråd

Mal for regnskapsrapport per måned

Mal for regnskapsrapport per tertial

Mal for regnskapsrapport per år


Mal for rapport for forskerannuum

Mal for annuumsrapport