Nytt timeplan- og eksamensplanlegging system - TP

Revisjon per 6. mar. 2017 kl. 21:35 av Tka086 (diskusjon | bidrag) (Ny side: I et samarbeid mellom BOTT-universitetene (Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø) har et nytt timeplanleggingssystem blitt innført ved disse institusjonene (Oslo i 2014, Tromsø vår 2017,...)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

I et samarbeid mellom BOTT-universitetene (Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø) har et nytt timeplanleggingssystem blitt innført ved disse institusjonene (Oslo i 2014, Tromsø vår 2017, Bergen og Trondheim høst 2017). Med det nye timeplanleggingssystemet (TP) skal timeplanlegging ikke lenger gjøres sentralt ved fakultetet men planlegges og gjennomføres ved det enkelte institutt. UiB gjør planleggingen av timeplanen for høst 2017 i vårsemesteret 2017 og det har derfor allerede blitt tatt i bruk.

UiB har utviklet nye retningslinjer for timeplanlegging, men studieseksjonen ved MN-fakultetet ser at de sentrale retningslinjene ikke i stor nok grad tar til høyde for spesifikke forhold på MN-fakultetet. I tillegg veileder de ikke i tilstrekkelig grad planleggere og undervisere i hvordan man skal forholde seg til timeplanleggingen.

Studieseksjonen ved MN-fakultetet vurderer det som nødvendig med utfyllende retningslinjer for timeplanlegging ved MN-fakultetet slik at alle planleggere og undervisere har samme forståelse for rammene rundt timeplanlegging, og for å sikre god utnyttelse av undervisningsrommene våre både i forhold til romkapasitet, størrelse på emne og undervisningsform.

Oppsummert fra de sentrale retningslinjene og de utfyllende retningslinjene så vurderer vi det slik at de har disse spesifikke konsekvensene for undervisere på MatNat:

1. Undervisere får redusert medbestemmelse til undervisningstid og sted: Timeplansystemet bestemmer når og hvor undervisning skal finne sted etter grunnkriterier som ligger i systemet og kriterier som legges inn av planlegger. Kriterier som legges inn av planlegger er:

  * Romtype (auditorium, seminarrom, laboratorier osv)
  * Nødvendig utstyr
  * Antall plasser
  * Område (MatNat sitt område er: Realfagbygget, Fysikkbygget, Auditoriefløyen, Geofysen, Høyteknologisenteret, Biologen og VilVite)
  * Særkrav til undervisningssted og rom

2. Tilrettelegging av undervisningssted og tid Undervisere som har behov for tilrettelegging i forhold til undervisningstid og sted må søke om dette til studieseksjonen ved fakultetet med anbefaling fra instituttledelse. Søknaden behandles konfidensielt av studieseksjonen. Alle saksbehandlere på fakultetet har taushetsplikt. Søknaden sendes til Studieseksjonen ved MatNat, UiB, Postboks 7803, 5020 Bergen. Den kan også leveres i konvolutt til informasjonssenteret for realfagsstudenter.

3. Fargekodesystemet Fargekodesystemet ved MatNat vil bare delvis bestå i at systemet vil sikre at det ikke er kollisjoner mellom emner som er anbefalt å studere i samme semester. Røde, blå, grønne og gule tider i en ukekalender vil ikke lenger være gjeldene. Timeplanen for et gitt emne kan derfor være forskjellig fra år til år.

UiB sentralt har også laget en nettside lenke

Forslaget til utfyllende retningslinjer for timeplanlegging ved Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet er lagt ved saken.