Opptak: master, intern og hospitant

Masteropptak - Side i Studentportalen

Masteropptak - dokumenter og veiledning

Brev til instituttene om masteropptak

FS-kokebok for registrering av opptak

Tilbudsbrev norsk

Tilbudsbrev engelsk

Avslag norsk

Avslag engelsk

Søknadsskjema (pdf) - studierett for eksterne studenter for kvalifisering til masteropptak (Word-versjon)

Bachelor og årsstudium

Intern

Hospitant