Forskjell mellom versjoner av «Ordliste»

(Created page with "; ADI : System for budsjettinnlasting. Del av økonomisystemet Oracle. ; ADK : Andre driftskostnader. Artsklasse 6-7 i resultatregnskapet. ; B1 : Tildelingsbudsjett. Administr...")
 
Linje 1: Linje 1:
 +
=== Merk at ordlisten er under konstruksjon! ===
 +
 +
----
 
; ADI
 
; ADI
 
: System for budsjettinnlasting. Del av økonomisystemet Oracle.
 
: System for budsjettinnlasting. Del av økonomisystemet Oracle.
 
; ADK
 
; ADK
 
: Andre driftskostnader. Artsklasse 6-7 i resultatregnskapet.
 
: Andre driftskostnader. Artsklasse 6-7 i resultatregnskapet.
 +
; Annuum
 +
: Grunnbevilgningsmidler på prosjekt 000000.
 
; B1
 
; B1
: Tildelingsbudsjett. Administreres av Økonomiavdelinga.
+
: Tildelingsbudsjett. Viser rammene til de ulike avdelingene. Administreres av Økonomiavdelinga.
 
; B3
 
; B3
 
: Hovedbudsjett. Viser detaljene i budsjettet for de ulike avdelingene. Administreres av fakultetsadministrasjonen. Retningslinjer for budsjettering i B3 finnes [http://wiki.uib.no/matnat/index.php/Budsjett her].
 
: Hovedbudsjett. Viser detaljene i budsjettet for de ulike avdelingene. Administreres av fakultetsadministrasjonen. Retningslinjer for budsjettering i B3 finnes [http://wiki.uib.no/matnat/index.php/Budsjett her].
Linje 19: Linje 24:
 
; RBO
 
; RBO
 
: Resultatmidler basert på forskning, dvs. inntekter fra KD som fordeles til institusjonen i UH-sektoren basert på oppnådde resultater.
 
: Resultatmidler basert på forskning, dvs. inntekter fra KD som fordeles til institusjonen i UH-sektoren basert på oppnådde resultater.
 +
; Øremerkede midler
 +
: Grunnbevilgningsmidler som ble gitt til et bestemt formål. Midlene kommer ofte inn på interne prosjekter (7xxxxx), men kan også komme inn på annuum.

Revisjonen fra 5. nov. 2014 kl. 17:53

Merk at ordlisten er under konstruksjon!


ADI
System for budsjettinnlasting. Del av økonomisystemet Oracle.
ADK
Andre driftskostnader. Artsklasse 6-7 i resultatregnskapet.
Annuum
Grunnbevilgningsmidler på prosjekt 000000.
B1
Tildelingsbudsjett. Viser rammene til de ulike avdelingene. Administreres av Økonomiavdelinga.
B3
Hovedbudsjett. Viser detaljene i budsjettet for de ulike avdelingene. Administreres av fakultetsadministrasjonen. Retningslinjer for budsjettering i B3 finnes her.
B4
Budsjettprognose/"skyggebudsjett"/"instituttbudsjett". Ved MN-fakultetet budsjetterer instituttene i B4 i starten av året. Fakultetsadministrasjonen kontrollerer budsjettet i B4, og laster over i B3.
Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)
Aktivitet finansiert av eksterne finansieringskilder, dvs. andre enn KD. Også kalt eksternfinansiert aktivitet.
Discoverer
Rapportverktøy. Database der mellom annet regnskapsdata, budsjett og anleggsregister er tilgjengelig.
GB
Grunnbevilgning. Midler tildelt fra KD.
KD
Kunnskapsdepartementet
RBO
Resultatmidler basert på forskning, dvs. inntekter fra KD som fordeles til institusjonen i UH-sektoren basert på oppnådde resultater.
Øremerkede midler
Grunnbevilgningsmidler som ble gitt til et bestemt formål. Midlene kommer ofte inn på interne prosjekter (7xxxxx), men kan også komme inn på annuum.