Forskjell mellom versjoner av «Programmeringsemne»

Linje 8: Linje 8:
 
* Anja Bagge
 
* Anja Bagge
 
* Øyvind Fiksen
 
* Øyvind Fiksen
* En representant fra annet brukerinstitutt
+
* Bjarte Hannisdal
 
* Sekretær: Mo Yan Yuen
 
* Sekretær: Mo Yan Yuen
  

Revisjonen fra 20. mar. 2019 kl. 16:17

(tilbake til samlesiden: Implementering av generiske ferdigheter)

Arbeidsgruppens anbefaling er at alle studenter ved fakultetet skal ha et obligatorisk emne i programmering i løpet av første studieår. Emnet gis i regi av Institutt for informatikk, men ulike fagnære eksempler og problemstillinger integreres i samarbeid med de ulike studieprogrammene. Gruppen skal utforme et forslag til hvordan et slikt emne bør utformes med hensyn til innhold og struktur, hvilke behov brukerinstituttene har for lærerstøtte (bl.a. når programmeringskunnskapene skal anvendes i videre emner) og hvordan det kan organiseres for å best mulig integrere emnet i første studieår for alle studenter.

Medlemmer:

  • Fredrik Manne
  • Anja Bagge
  • Øyvind Fiksen
  • Bjarte Hannisdal
  • Sekretær: Mo Yan Yuen

Referater

Referat første møte