Forskjell mellom versjoner av «Regnskapsrapportering»

Linje 13: Linje 13:
 
[[Media:Prognosemal GB 2015.xlsx|Prognosemal GB]] - utarbeidet av sentraladministrasjonen, og tilpasset til bruk på instituttnivået av fakultetsadministrasjonen.
 
[[Media:Prognosemal GB 2015.xlsx|Prognosemal GB]] - utarbeidet av sentraladministrasjonen, og tilpasset til bruk på instituttnivået av fakultetsadministrasjonen.
  
[[Media:Oppdatert prognosemal.xlsx|Prognosemal BOA]] - utarbeidet av fakultetsadministrasjonen
+
[[Media:Prognosemal BOA 2015.xlsx|Prognosemal BOA]] - utarbeidet av fakultetsadministrasjonen
  
 
[[Media:Veiledning_prognosemal_BOA.ppt|Veiledning for prognosemal BOA]]
 
[[Media:Veiledning_prognosemal_BOA.ppt|Veiledning for prognosemal BOA]]

Revisjonen fra 13. mar. 2015 kl. 15:54

Rapporteringskalender MN-fakultetet 2015


Fakultetets regnskapsrapporter

Sjekkliste for regnskapsrapportering - avvikskommentarer og prognoser

Avviksrapportering - pivot - veiledning på hvordan å bruke pivot for å finne avvik


Prognoser

Prognosemal GB - utarbeidet av sentraladministrasjonen, og tilpasset til bruk på instituttnivået av fakultetsadministrasjonen.

Prognosemal BOA - utarbeidet av fakultetsadministrasjonen

Veiledning for prognosemal BOA