Forskjell mellom versjoner av «Regnskapsrapportering»

 
Linje 1: Linje 1:
[[Media:Rapporteringskalender_instituttene_2016.pdf|Rapporteringskalender MN-fakultetet 2016]]
+
[[Media:Rapporteringskalender_instituttene_2017.pdf|Rapporteringskalender MN-fakultetet 2017]]
  
  

Nåværende revisjon fra 30. mar. 2017 kl. 16:30

Rapporteringskalender MN-fakultetet 2017


Fakultetets regnskapsrapporter

Sjekkliste for regnskapsrapportering - avvikskommentarer og prognoser

Avviksrapportering - pivot - veiledning på hvordan å bruke pivot for å finne avvik


Maler for regnskapsrapportering ble utarbeidet som en del av det administrative utviklingsprosjektet ved fakultetet.


Prognoser

Prognoser GB

Manuell prognosemal GB - utarbeidet av sentraladministrasjonen, og tilpasset til bruk på instituttnivået av fakultetsadministrasjonen.

Prognosemal GB med formler - utarbeidet av fakultetsadministrasjonen. Oppdatert med nye arter 16.2.2016

Veiledning for prognosemal GB med formler

Prognoser BOA

Prognosemal BOA - utarbeidet av fakultetsadministrasjonen

Veiledning for prognosemal BOA