Forskjell mellom versjoner av «Regnskapsrapportering»

Linje 1: Linje 1:
 
[[Media:Rapporteringskalender MN-fakultetet.pdf|Rapporteringskalender MN-fakultetet 2014]]
 
[[Media:Rapporteringskalender MN-fakultetet.pdf|Rapporteringskalender MN-fakultetet 2014]]
  
[[File:Rapproteringskalender_instituttene_2015.pdf|Rapporteringskalender MN-fakultetet 2015]]
+
[[Media:Rapproteringskalender_instituttene_2015.pdf|Rapporteringskalender MN-fakultetet 2015]]
  
  

Revisjonen fra 26. feb. 2015 kl. 10:48

Rapporteringskalender MN-fakultetet 2014

Rapporteringskalender MN-fakultetet 2015


Fakultetets regnskapsrapporter

Sjekkliste for regnskapsrapportering - avvikskommentarer og prognoser

Avviksrapportering - pivot - veiledning på hvordan å bruke pivot for å finne avvik


Prognoser

Prognosemal GB - utarbeidet av sentraladministrasjonen, og tilpasset til bruk på instituttnivået av fakultetsadministrasjonen.

Prognosemal BOA - utarbeidet av fakultetsadministrasjonen

Veiledning for prognosemal BOA