Forskjell mellom versjoner av «Regnskapsrapportering»

Linje 1: Linje 1:
[[Media:Rapporteringskalender MN-fakultetet.pdf|Rapporteringskalender MN-fakultetet 2014]]
 
 
 
[[Media:Rapproteringskalender_instituttene_2015.pdf|Rapporteringskalender MN-fakultetet 2015]]
 
[[Media:Rapproteringskalender_instituttene_2015.pdf|Rapporteringskalender MN-fakultetet 2015]]
  

Revisjonen fra 13. mar. 2015 kl. 15:46

Rapporteringskalender MN-fakultetet 2015


Fakultetets regnskapsrapporter

Sjekkliste for regnskapsrapportering - avvikskommentarer og prognoser

Avviksrapportering - pivot - veiledning på hvordan å bruke pivot for å finne avvik


Prognoser

Prognosemal GB - utarbeidet av sentraladministrasjonen, og tilpasset til bruk på instituttnivået av fakultetsadministrasjonen.

Prognosemal BOA - utarbeidet av fakultetsadministrasjonen

Veiledning for prognosemal BOA