Forskjell mellom versjoner av «Regnskapsrapportering»

Linje 9: Linje 9:
  
  
[[Maler for regnskapsrapportering]] ble utarbeidet som en del av det administrative utviklingsprosjektet ved fakultetet. <br />''(Malene ble presentert i økonomiforum 17. juni 2015, og evt. innspill til justeringer vil bli inkludert etter sommeren. Rutinen gjøres likevel tilgjengelig, og kan tas i bruk allerede nå.)''
+
[[Maler for regnskapsrapportering]] ble utarbeidet som en del av det administrative utviklingsprosjektet ved fakultetet. <br />''
  
  

Revisjonen fra 26. jun. 2016 kl. 10:03

Rapporteringskalender MN-fakultetet 2016


Fakultetets regnskapsrapporter

Sjekkliste for regnskapsrapportering - avvikskommentarer og prognoser

Avviksrapportering - pivot - veiledning på hvordan å bruke pivot for å finne avvik


Maler for regnskapsrapportering ble utarbeidet som en del av det administrative utviklingsprosjektet ved fakultetet.


Prognoser

Prognoser GB

Manuell prognosemal GB - utarbeidet av sentraladministrasjonen, og tilpasset til bruk på instituttnivået av fakultetsadministrasjonen.

Prognosemal GB med formler - utarbeidet av fakultetsadministrasjonen. Oppdatert med nye arter 16.2.2016

Veiledning for prognosemal GB med formler

Prognoser BOA

Prognosemal BOA - utarbeidet av fakultetsadministrasjonen

Veiledning for prognosemal BOA