Reiseregninger

Revisjon per 27. apr. 2015 kl. 14:01 av Tov062 (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

Reiseregninger brukes til å registrere reiser som skal refunderes etter statens reiseregulativ. På UiB kan disse registreres manuelt på papir eller elektronisk gjennom Personalportalen.


Reiseregning for ansatte – Personalportalen

Ansatte på UiB må fylle ut reiseregningene sine i Personalportalen (PAGAWEB). Rutiner på hvilke regler som gjelder ved utfylling av reiseregninger ligger her.


Reiseregning for eksterne – manuelt skjema

Eksterne forelesere, sensorer etc. har ikke tilgang til Paga og må derfor bruke Reiseregningsblankett for eksterne. Dette finnes øverst på siden her.

Engelsk forklaring til feltene i reiseregningen finnes her.

Når reiseregningsskjema for eksterne er mottatt, må et anvisningsskjema fylles ut. Dette finnes under "Reiser og refusjoner" her.


Reiseregninger på PA-prosjekt

For reiseregninger som skal belastes PA-prosjekt må en bruke anvisningsskjemaet som ligger på fellesområdet til UIB: (N:) uibfelles/PA_reiseregninger/PA Reiseregninger Innland_UiB.xls. Dette skjemaet sjekker automatisk om aktiviteten som belastes er gyldig.

Når en reiseregning skal belastes et EU-prosjekt må merverdiavgiften (mva) spesifiseres. Ved reiseutgifter i Norge (taxi til / fra flyplass o.l.) gjøres dette ved å velge «Reiseutlegg MVA-refusjon 8%» eller «Reiseutlegg MVA-refusjon 25%». Regnskapssystemet belaster da automatisk merverdiavgiften sentralt på UiB. Ved reiseutgifter i utlandet må merverdibeløpet trekkes fra. Beløpet uten mva føres på de ordinære kategoriene (fly, buss, o.l), mens selve merverdiavgiften føres på MVA Utland EU-prosjekter.


For Variabel lønnsattestanter (VLA)

En stegvis liste over hvordan en som variabel lønnsattestant skal behandle en reiseregning, finnes her.

Materiell fra kurs om reiseutgifter og reiseregninger, i regi av infotjenester, finnes her.


Oppgjørskjema for reisestøtte I forbindelse med masteroppgaven