Forskjell mellom versjoner av «Søknads- og kontraktsfasen»

 
(4 mellomliggende revisjoner av en annen bruker er ikke vist)
Linje 3: Linje 3:
 
Informasjon om [https://wiki.uib.no/okonomi/index.php/S%C3%B8knad søknadsfasen] og [https://wiki.uib.no/okonomi/index.php/Kontrakt kontraktsfasen] finnes på BOA-wiki.
 
Informasjon om [https://wiki.uib.no/okonomi/index.php/S%C3%B8knad søknadsfasen] og [https://wiki.uib.no/okonomi/index.php/Kontrakt kontraktsfasen] finnes på BOA-wiki.
  
[[Rutine for deling av prosjektinformasjon]] ble utarbeidet som en del av det administrative utviklingsprosjektet ved fakultetet. <br />''(Rutinen ble presentert i økonomiforum 17. juni 2015, og evt. innspill til justeringer vil bli inkludert etter sommeren. Rutinen gjøres likevel tilgjengelig, og kan tas i bruk allerede nå.)''
+
[[Rutine for deling av administrativ prosjektinformasjon]] og [[Media:Kopi_av_MN_Internal_Routines_Deadlines_for_applications_to_NFR's_dealine10.april_AGR_(002).xlsx|skjema for innhenting av informasjon til søknadsbudsjett]] ble utarbeidet som en del av det administrative utviklingsprosjektet ved fakultetet. <br />

Nåværende revisjon fra 15. apr. 2019 kl. 13:53

[Tilbake til startside BOA]

Informasjon om søknadsfasen og kontraktsfasen finnes på BOA-wiki.

Rutine for deling av administrativ prosjektinformasjon og skjema for innhenting av informasjon til søknadsbudsjett ble utarbeidet som en del av det administrative utviklingsprosjektet ved fakultetet.